Onderweg naar een
circulair Zuid-Holland

In 2050 100% circulair zijn, dat wil de provincie Zuid-Holland. De transitie naar deze circulaire economie doorlopen we samen. Het vraagt om veranderingen die op lange termijn zullen leiden tot nieuwe maatschappelijke structuren, instituties, netwerken, opvattingen en praktijken.

Benieuwd waar we nu staan en welke lessen er geleerd zijn? In dit voortgangsmagazine laten we zien wat ondernemers en overheden doen aan circulair.

Video afspelen

Thema’s

In dit deel gaan we nader in op de vier transitiethema’s: Bouw, Kunststoffen, Groene grondstoffen & voedsel en Maakindustrie. De onderverdeling is bedoeld als hulpmiddel dat handvatten biedt voor de route naar een circulaire samenleving. Deze thema’s zijn zorgvuldig gedefinieerd, maar staan niet op zichzelf. Kruisbestuiving tussen deze transitiethema’s is essentieel en wordt aangemoedigd.

De bouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, maar het is ook een sector die een relatief grote ecologische voetafdruk achterlaat. Zo is het verantwoordelijk voor 50% van het gebruik van grondstoffen in Nederland en zorgt het voor 35% van de uitstoot van CO₂ en 30% van het totale waterverbruik. 

Maakbedrijven en hun toeleveranciers leveren een essentiële bijdrage aan de Zuid-Hollandse economie en aan onze internationale concurrentiepositie.

We gebruiken in Nederland 20 keer zoveel kunststoffen als vijftig jaar geleden. Grofweg 80% van alle kunststoffen komt na eenmalig gebruik in de verbrandingsoven. Een groot deel van de gebruikte kunststoffen wordt gemaakt van ruwe aardolie.

Activiteiten

Fair Solar Netwerk

Fair Solar Netwerkbijeenkomst op 10 juni 2022

Op vrijdag 10 juni organiseert het Fair Solar Netwerk een bijeenkomst voor alle aangesloten en geïnteresseerde partijen.
Orchidee_plastic

Netwerkbijeenkomst Circulaire Plastics in de Tuinbouw

Een gezonde, circulaire toekomst maken we samen. Vanuit die gedachte werkt de provincie Zuid-Holland samen met Greenport West-Holland aan circulaire kunststoffen in de tuinbouw.
1061

Toekomstonderzoek: Sociale gevolgen transitie naar een circulaire samenleving

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Groene Brein, Drift en Sandalfon Sustainability.

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies