Onderweg naar een
circulair Zuid-Holland

In 2050 100% circulair zijn, dat wil de provincie Zuid-Holland. De transitie naar deze circulaire economie doorlopen we samen. Het vraagt om veranderingen die op lange termijn zullen leiden tot nieuwe maatschappelijke structuren, instituties, netwerken, opvattingen en praktijken.

Benieuwd waar we nu staan en welke lessen er geleerd zijn? In dit voortgangsmagazine laten we zien wat ondernemers en overheden doen aan circulair.

Video afspelen over Video cover

Thema’s

In dit deel gaan we nader in op de vier transitiethema’s: Bouw, Kunststoffen, Groene grondstoffen & voedsel en Maakindustrie. De onderverdeling is bedoeld als hulpmiddel dat handvatten biedt voor de route naar een circulaire samenleving. Deze thema’s zijn zorgvuldig gedefinieerd, maar staan niet op zichzelf. Kruisbestuiving tussen deze transitiethema’s is essentieel en wordt aangemoedigd.

De bouw is een belangrijke sector in de Nederlandse economie, maar het is ook een sector die een relatief grote ecologische voetafdruk achterlaat. Zo is het verantwoordelijk voor 50% van het gebruik van grondstoffen in Nederland en zorgt het voor 35% van de uitstoot van CO₂ en 30% van het totale waterverbruik. 

Maakbedrijven en hun toeleveranciers leveren een essentiële bijdrage aan de Zuid-Hollandse economie en aan onze internationale concurrentiepositie.

We gebruiken in Nederland 20 keer zoveel kunststoffen als vijftig jaar geleden. Grofweg 80% van alle kunststoffen komt na eenmalig gebruik in de verbrandingsoven. Een groot deel van de gebruikte kunststoffen wordt gemaakt van ruwe aardolie.

Activiteiten

Zonne-energie

Nieuwe handreiking voor gemeenten: Aan de slag met circulaire zonne-energie

Wil jij als gemeente ook aan de slag met circulaire zonne-energie? Laat je inspireren door deze handreiking.
Subsidie bedrijventerreinen

Subsidie: Verduurzaming bedrijventerreinen

Lees verder en kijk of jouw bedrijventerrein in aanraking komt voor de subsidie 'Verduurzaming bedrijventerreinen'.
Kunststoffen

Kansen in kaart voor recycling kunststof

Op jaarlijkse basis wordt in de provincie zo’n 230 kiloton kunststof gebruikt en afgedankt. Hiervan wordt slechts 13% gerecycled. Hoe kunnen we dit verbeteren?

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies