Strategie Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen

De strategie ‘Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen’ is een uitwerking van de doelstelling van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie circulair te maken.
714
Datum: Februari 2020

Circulair Zuid-Holland. Samen versnellen. Zo luidt de strategie van de provincie welke op 5 februari 2021 is vastgesteld door de Provinciale Staten. De beleidsnotitie is een regionale uitwerking van de doelstelling van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie circulair te maken in 2050. Om dit te bewerkstelligen zullen routines moeten veranderen en worden regels en wetten opnieuw tegen het licht gehouden. Politca Adri Bom-Lemstra: “Het gaat over hoe we onze economie circulair kunnen inrichten, over circulair bouwen, circulair inkopen en aanbesteden, duurzame energievoorziening, kringlooplandbouw. De strategie raakt alle beleidsvelden waar we als provincie aan werken. Vandaar dat we spreken over Circulair Zuid-Holland, en niet circulaire economie.” De provincie zet in op vier thema’s: Bouw, Kunststoffen, Groene Grondstoffen & Voedsel en Maakindustrie. Dit zijn economische sectoren waar we toevoegde waarde kunnen bieden door het aanjagen van vernieuwersnetwerken, het ontwikkelen van kennis en innovaties, het aanpassen van beleid en regelgeving, het inrichten van de fysieke leefomgeving en door een circulaire benadering toe te passen op eigen inkoop en aanbestedingen.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

DZB

Circulaire hout hub in Leiden

Rondetafelgesprek wethouders

Rondetafel gemeenten 2021: circulariteit & eilandmentaliteit

Berm

Tweede leven voor bermgras, zeewier en kerstboomnaalden

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.