Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ)

Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ) werkt in een transdisciplinair kennisprogramma aan vraagstukken rondom de transitie naar een circulaire economie. De focus ligt met name
499

Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ) werkt in een transdisciplinair kennisprogramma aan vraagstukken rondom de transitie naar een circulaire economie. De focus ligt met name op circulaire bouweconomie, maakindustrie, kunststoffen, biomassa en voedsel. ACCEZ creëert experimentele ruimte om het netwerk, handelingsruimte en kennis te vergroten. De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen in het programma. Universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht. Het programma zal in 2023 voltooien. Binnen ACCEZ gaan ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers aan de slag met knelpunten én kansen van de circulaire economie in een specifiek gebied of over een bepaald onderwerp. Denk aan juridische belemmeringen bij het gebruik van restafval om bodemdaling tegen te gaan, iets wat speelt in het Groene Hart. Dit noemen we Transitieopgaven.

De resultaten van de eerste onderzoeken (Groene Hart Circulair en Circulaire gebiedsontwikkeling Binckhorst) die in 2018 startten, zullen eind 2021 gepresenteerd worden. Recentelijk zijn er twee nieuwe onderzoeken gestart: Waarde van Water en Circulaire Bollenstreek. Het onderzoek ‘Regionale Circulaire Gebiedsontwikkeling’ is nog in ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op de website van ACCEZ: www.accez.nl

 

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Denns Froeling

In gesprek met innovators uit de regio 2021: Dennis Froeling van HVC

RichardL

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Richard Liebrechts van het Grondstoffen Collectief Nederland

9902

In het zonnetje: Marjanne Cuypers van BlueBlocks

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies