Aftrapbijeenkomst en verdiepingssessie: samenwerken aan circulaire maakbedrijvigheid binnen MKB

Maakbedrijven binnen het MKB spelen een belangrijke rol in de transitie naar die circulaire samenleving. Lees verder.
Icoon-Maakindustrie

Zuid-Holland 100% circulair 

Provincie Zuid-Holland zet zich in voor een 100% circulair Zuid-Holland in 2050. Maakbedrijven binnen het MKB spelen een belangrijke rol in de transitie naar die circulaire samenleving. Zij verwerken grondstoffen en materialen tot nieuwe producten en toepassingen. Er zijn al mooie voorbeelden van MKB-maakbedrijven die samen met hun ketenpartners werken aan een circulair verwerkingsproces.

De belemmeringen, maar ook de kansen die ondernemers op de route naar een circulaire bedrijfsvoering tegenkomen, krijgen we steeds beter in beeld. We denken dat maakbedrijven nóg meer de vruchten kunnen plukken van circulariteit. De transitie vereist alleen meer dan een verandering van enkele individuele bedrijven, er is een systeemverandering nodig. Werken aan een circulair verdienperspectief en leveringszekerheden binnen maakketens is wat nodig is. Dit vereist nauwe samenwerking.

Hoe kunnen we als regio elkaar samen optrekken

We hebben een nieuwe manier van samenwerken nodig, een duidelijk beleid en een passend instrumentarium. Provincie Zuid-Holland neemt het initiatief om met Zuid-Hollandse dienstverleners en ondernemers toe te werken naar een gezamenlijke ambitie en een programma die kan bijdragen aan perspectief op circulaire maakbedrijvigheid.

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

Pepik Henneman

Koplopers in transitie: waardevolle perspectieven

ZonNext

Het goede doen met gebruikte zonnepanelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.