Beleidsregel organische reststromen aanbrengen in de bodem

Beleidsregel vanuit de provincie om diverse pilots voor bodemverbeteraars mogelijk maken.
416
Datum: Januari 2021

In het kader van haar circulaire ambities wil de provincie diverse pilots voor bodemverbeteraars mogelijk maken. Zo wordt groenafval juridisch als afval gezien en moet het in beginsel op die manier worden verwerkt. Dit betekent dat groenafval niet in de bodem mag worden gebracht. Diverse ondernemers en onderzoekers zien echter kansen om bijvoorbeeld bermmaaisel te gebruiken als bodemverbeteraar of meststof. Dit zou het niet meer kwalificeren als afval, maar als een nieuwe grondstof. Op grond van de Wet milieubeheer kan het college van Gedeputeerde Staten (GS) een ontheffing verlenen voor het op of in de bodem brengen van organische groene reststromen. Met het vaststellen van de Beleidsregel organische groene reststromen Zuid-Holland geven GS aan wanneer wel of geen ontheffing wordt verleend.

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

002_MPF5909-©Maaike-Petri-Fotografie

Rondetafel regioversnellers 2021: ondernemers, ga aan de slag!

robin-quax

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Robin Quax van TKI Energy

Sara

Koplopers in transitie: veranderen in een land van overvloed

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.