Ontwerpend onderzoek Biobased (Ver)bouwen

Wat levert de teelt van biobased bouwmaterialen op voor de boer en het landschap?
Donckse Velden
Datum: September 2022

De provincie Zuid-Holland werkt toe naar een circulaire samenleving. Eén van de strategieën om deze transitie te realiseren is om minerale en fossiele grondstoffen te vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Dit noemen we ook wel ‘biobased’ grondstoffen. Het gebruik van deze grondstoffen in de bouw is noodzakelijk voor ons doel, maar kan de teelt van biobased bouwmaterialen ook bijdragen aan het landschap? En kan de boer er een boterham mee verdienen? In samenwerking met het Rijk en andere provincies hebben we ontwerpend onderzoek laten doen naar kansen bij de teelt van biobased bouwmaterialen. Het onderzoek is een verdieping van de Strategische verkenning Biobased Bouwen (Ministerie BZK, 2020). In 2020 deden we een vooronderzoek naar verschillende landschappen in Zuid-Holland. In 2022 richten we ons specifiek op de kansen in veenweidegebied.

Met behulp van ontwerpend onderzoek krijgen we inzicht in ‘wat als’ vragen. Dit onderzoek levert geen plannen op, maar verkent wat er mogelijk is als het landschap wordt ingezet voor de teelt van biobased materialen. Het geeft een eerste inzicht in wat er op dit vlak in veenweidegebieden denkbaar zou zijn, wat dat voor kansen oplevert en wat er nodig is voor rendabele bedrijfsvoering.

Het onderzoek in 2022 is uitgevoerd door adviesbureaus Natuurverdubbelaars en BOOM Landscape en is onderdeel van een breder traject met in totaal drie casestudies in verschillende provincies. Naast dit studiegebied voor veenweiden zijn ook onderzoeken verricht naar kansen voor biobased teelten in stadsranden (klik hier) en een akkerbouwgebied op kleigrond (nog niet online).

In Zuid-Holland is biobased (ver)bouwen een van de onderwerpen in de ruimtelijke strategie voor circulaire transitie.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

002_MPF5909-©Maaike-Petri-Fotografie

Rondetafel regioversnellers 2021: ondernemers, ga aan de slag!

Rondetafelgesprek wethouders

Rondetafel gemeenten 2021: circulariteit & eilandmentaliteit

Leonie van der Steen

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Leonie van der Steen van Squarwise

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies