Building Balance

Het doel van Building Balance is om versnelde opschaling van het gebruik van biogrondstoffen in de bouw te bewerkstelligen.
3192

Het doel van Building Balance is om versnelde opschaling van het gebruik van biogrondstoffen in de bouw te bewerkstelligen. Deze versnelling draagt bij aan het behalen van de verhoogde CO2-besparingsdoelen van het kabinet (regeerakkoord 2021-2025). De materialentransitie van CO2-intensief naar biobased kan naar schatting 10 Mton emissiebeperking voor haar rekening nemen binnen nu en 2030. Het plan is ook nodig als onderdeel van de opgave om het gebruik van biologische vezels (nu 0,2% in de bouw) en andere biogrondstoffen in de bouw op te schalen naar 50% gebruik in 2040 (doelstelling City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen) en het gebruik van CO2-intensieve primaire grondstoffen te verlagen met 50% per 2030 (Doelen Circulaire Bouweconomie). Building Balance is het nationale programma voor het stimuleren van biomassa verwaarding tot bouwmaterialen. Hiertoe wordt gewerkt in regionale fieldlabs die uit moeten groeien tot rendabele keten, zoveel mogelijk met bestaande initiatieven. Building Balance gaat binnen deze fieldlabs en de daaruit voortkomende ketens rollen vervullen. Maar voegt ook waarde toe door de verbinding en kennisontwikkeling tussen de fieldlabs en het organiseren van nationale marktcondities

Building Balance is een transitieprogramma dat zoveel mogelijk regionale beginnende initiatieven opspoort om die vervolgens actief te helpen bij het ontwikkelen van een complete keten. Die oogluikende initiatieven kennen vaak een begin aan de Agro-kant (push-projecten) of een begin aan de bouwkant (pull-projecten). Ieder kent dus z’n eigen dynamiek en actorencontext waardoor er geen blauwdruk bestaat voor de rollen die Building Balance naar zich toe trekt. We kunnen dat hooguit duiden met enkele case-beschrijvingen die we koppelden aan de eerder beschreven Wheel of Change voor missiegedreven innovatie van Hekkert et al. Dat wiel is ook goed te koppelen aan de ideeën van Prof. Jacqueline Cramer over netwerksturing. Een belangrijke bouwsteen in haar aanpak is de wetenschap dat een transitie-initiatief een reis is met een duidelijk doel, maar dat het geen vooraf bepaalde route heeft.

Voor 2023 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  1. Biobased materialen teelt en verwerking zit verankerd in de regio plannen
  2. De fieldlab coalitie (2023 – 2026) is gevonden en er ligt een gedragen plan en basisbegroting
  3. De financiering mogelijkheden voor de uitvoering van het fieldlab zijn in beeld
  4. Vraagpotentie naar biobased grondstoffen inclusief de condities waaronder Zuid-Hollandse prefab en conceptuele bouwbedrijven biovezels willen inzetten is in beeld gebracht (welke materialen en welke specificaties)
  1. De ontwikkelopgaven zijn helder en op Nationaal niveau gematcht met andere fieldlabs in Nederland.
Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Plastic Fantastic

Plastic fantastic: in gesprek over wegwerpplastic

ZonNext

Het goede doen met gebruikte zonnepanelen

Berm

Tweede leven voor bermgras, zeewier en kerstboomnaalden

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.