Circulaire bedrijventerreinen Zuid-Holland

Voor de vier bedrijventerrein regio’s in Zuid-Holland is een analyse gemaakt van de economische potentie van reststromen.
Nederland, Den Haag, 12 juni 2017
Provincie Zuid-Holland Westland, Oostland.
foto: Gerhard van Roon

De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Circulariteit is het middel om deze doelstelling te realiseren. Een belangrijk aspect in de circulaire economie is het hergebruik van producten, componenten, materialen en grondstoffen, zodat afval niet meer hoeft te bestaan. In het productieproces komen er echter nog steeds reststromen vrij. Deze reststromen worden nu vaak laagwaardig verbruikt (verbranding voor energie). Daar is meer uit te halen, maar welke reststromen zijn er op bedrijventerreinen? Welke economie potentie heeft dit? En welke kansen biedt dit? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor het circulaire bedrijventerrein traject met alle vijf Omgevingsdiensten, alle gemeenten en de MRDH en Groene Hart Werkt! organisatie. Het traject wordt uitgevoerd door Stec en New Economy. Alle informatie is openbaar beschikbaar op www.circulair.biz

Het traject richt zich op

  • Het uitvoeren van afval- en reststromenscans
  • Het organiseren van reststroomtafels waar ‘ontdoeners’ van reststromen kansen voor businesscases ontdekken en in contact kunnen komen met circulaire oplossingen
  • Inzicht bieden in de ruimtelijke consequenties voor het MRDH gebied

Er wordt gekeken naar vier bedrijventerreinregio’s

  • Midden-Holland
  • Zuid-Holland Zuid
  • Metropool Regio Den Haag Rotterdam
  • West-Holland

Midden-Holland

Samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland en het innovatienetwerk ‘Groene Hart Werkt!’ is eind 2020 het traject begonnen in Midden-Holland. De projectuitvoering wordt gedaan door New Economy en STEC Groep. Door op 18 bedrijventerreinen in Midden-Holland de hoeveelheid en het type reststromen te inventariseren, kan een analyse worden gemaakt van de circulaire potentie per type reststromen. Met deze kennis kan een businesscase voor hoogwaardig hergebruik van veelbelovende reststromen worden opgesteld.

De eerste inzichten uit de verkenning zijn positief. Geschat wordt dat er in de regio tussen de €100 en €200 miljoen euro aan onbenutte potentie uit reststromen te behalen valt. Ongeveer 80% van deze potentie wordt gewonnen uit 20% van de reststromen. In plaats van een formeel rapport, is ervoor gekozen om een interactieve website te ontwikkelen waar bedrijven en gemeenten kunnen inzien welke stromen er zijn, welke economische potentie benut kan worden en welke circulaire kansen deze reststromen bieden.

Naast de scan is ook een (digitale) reststroomtafel georganiseerd en worden enkele ondernemers verder geholpen met een specifiek traject. Op de website www.circulair.biz worden ter zijner tijd de resulaten aangeboden.

Zuid-Holland Zuid

In navolging van het Midden-Holland circulaire bedrijventerreintraject is per juli 2021 de regio Zuid-Holland Zuid + Eilanden gestart met de circulaire scan van bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen in Zuid-Holland Zuid en op de Zuid-Hollandse eilanden vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. Begin 2022 wordt een reststroomtafel georganiseerd. De scan is beschikbaar op www.circulair.biz.

Metropoolregio Den Haag Rotterdam

In navolging van het Midden-Holland circulaire bedrijventerreintraject is medio augustus 2021 de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gestart met de circulaire scan van bedrijventerreinen.  Bedrijventerreinen in de metropoolregio vormen een belangrijke bron van reststromen die momenteel nog niet hoogwaardig (her)gebruikt worden. In deze regio worden ook de ruimtelijke consequenties voor bedrijventerreinen in zicht gebracht.

West-Holland

Wordt in Q1 2022 gestart

 

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

GreenDeal

Gemeente Nissewaard over circulaire bedrijventerreinen

Op foto: oud-ambassadeur Helga van Leur ondertekent namens de gemeente Nissewaard de Green Deal.
Plastic Fantastic

Plastic fantastic: in gesprek over wegwerpplastic

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.