Circulaire windparken

De grootschalige installatie van windparken is nodig voor de energietransitie, maar gebruikt veel grondstoffen. Dit biedt kansen voor een circulaire aanpak.
download_scaled_1200x1200_88
Datum: 2020 - n.n.b.

Onshore en offshore windenergie speelt een belangrijke rol in de duurzame energieambities van Europa. De komende jaren worden cruciaal voor de windindustrie in de transitie naar een circulaire industrie. Het aandeel windenergie in de Europese elektriciteitsvoorzieningsmix was in 2018 14%. Dit zal toenemen naar 50% in 2050. De eerste grote partij windturbines nadert snel het einde van zijn levensduur. De reststroom zorgt nu al voor uitdagingen. Tegelijkertijd installeert de windindustrie een nieuwe, ongekende capaciteit aan windenergie. Windparken voorzien in de behoefte aan hernieuwbare energie maar zijn niet circulair ontworpen, of slechts gedeeltelijk. Hierdoor kunnen waardevolle en kritieke materialen niet goed hergebruikt worden aan het einde van de levensduur van een windmolen. Het is daarom van cruciaal belang voor de Europese windindustrie om gezamenlijk over te stappen op meer circulaire waardeketens. Het programma Circulaire Windparken komt voort uit het Moonshot-project circulaire windparken, waaruit ook The Circular Windhub en de Nationale Buyer Group circulaire windparken op land zijn voortgevloeid.

Buyer Group

De provincie Zuid-Holland werkt als deelnemer van de Buyer Group samen met overheden en marktpartijen om zowel de circulaire inkoop als beleid rondom circulaire windturbines te versnellen. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Generation.Energy en de provincie Noord-Holland een studie gedaan naar de ruimtelijke implicaties van circulaire verwerking van windturbines. Het rapport van deze studie is te lezen via de onderstaande link. 

Innovatieprogramma Energie & Klimaat

Met het gezamenlijke innovatieprogramma Energie & Klimaat stimuleren Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), TNO, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter duurzame innovatie in de regio. In het kader van dit programma bracht InnovationQuarter de partners in DecomCockpit samen, en adviseerde het consortium over de propositie, samenwerkingsovereenkomst en subsidieaanvragen. Lees hier meer over het Consortium DecomCockpit.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

rotterzwam_CEO_Mark Slegers_01

Met koffiedik kijken naar een circulaire toekomst

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

Janno Heijnen

Gemeente Dordrecht over circulair inkopen

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.