City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

De City Deal integreert de ambities op het gebied van circulaire economie in de Nederlandse woningbouwopgave en draagt bij aan de versnelling hiervan.
1460

De afspraken in de City Deal zijn gericht op het formuleren van een gezamenlijke ambitie rondom het circulair en conceptueel invullen van de woningbouwopgave. Met als doel een bijdrage te leveren aan zowel het verlagen van de milieu-impact van de bouwsector, als de transitie naar een circulaire bouweconomie. De City Deal integreert de ambities op het gebied van circulaire economie in de Nederlandse woningbouwopgave en draagt bij aan de versnelling hiervan. De provincie heeft een belangrijke rol in de ruimtelijke inrichting en het bijbehorend instrumentarium. Daarnaast biedt ze ondersteuning richting gemeenten. De volgende afspraken zijn gemaakt:

• Vertalen van de lessen uit de City Deal naar de verschillende steden in de provincie, ook de steden die geen onderdeel zijn van de City Deal, inclusief het bieden van inhoudelijke ondersteuning en expertise aan steden om circulair en conceptueel bouwen te versnellen.
• Mogelijkheden verkennen over het maken van afspraken met steden in de Woonakkoorden over circulair en conceptueel bouwen;
• Verkennen van de mogelijkheden voor productie van biobased-bouwmaterialen bij vrijkomende landbouwgrond;
• Verkennen van de mogelijkheden van het regionaal lokaal sluiten van kringlopen van (bouw)materialen;
• Toewerken naar het opnemen circulair en conceptueel bouwen in de provinciale Omgevingsvisies, in lijn met de inrichtingsprincipes uit de NOVI.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Jan Jaap

In gesprek met innovators uit de regio: Jan-Jaap van Os van Exasun

OBBOTEC

Plastic 100% hoogwaardig recyclen

Hollands wol

In gesprek met het Hollands Wol Collectief 2021

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.