Coalitie efficiënte retourlogistiek herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen

Om te onderzoeken hoe marktpartijen, gemeenten en de provincie Zuid-Holland kunnen samenwerken rondom de retourlogistiek voor herbruikbare verpakkingsstromen, heeft Packback een verkenning uitgevoerd.
PackBack

Jaarlijks worden vele koffiebekers en maaltijdverpakkingen on the go gebruikt, die leiden tot zwerfafval, CO₂ uitstoot, verlies van grondstoffen en afvalmanagement kosten. De transitie vraagt om hergebruik in plaats van single-use. De verpakkingsindustrie zal van lineaire naar circulaire verpakkingen moeten overstappen. Dit betekent een toename van retoursystemen voor herbuikbare verpakkingen. Wanneer meerdere herbruikbare verpakkingsstromen gebruik maken van dezelfde (bestaande) infrastructuur, zullen (operationele) kosten worden gereduceerd en de relatieve milieu impact van de herbruikbare verpakkingsstromen verlaagd. 

Om te onderzoeken hoe marktpartijen, gemeenten en de provincie Zuid-Holland kunnen samenwerken om kansen voor geschikte retourlogistiek voor herbruikbare verpakkingsstromen te identificeren, heeft Packback een verkenning uitgevoerd. Aan de hand van een aantal kennisdeling sessies samen met ketenpartners en stakeholders onderzochten zij hoe het reuse systeem voor maaltijd- en drankverpakkingen efficiënter ingericht kan worden. Vervolgens zijn deze kennisvragen gebruikt om te verkennen hoe verdere structurele samenwerking tussen de participanten en andere betrokken stakeholders vormgegeven kan worden. 

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

9571

In het zonnetje: Victor Franke van Ekotex

Nederland, Den Haag, 2 juli 2017
Luchtfoto's Den Haag
foto: Gerhard van Roon

In gesprek met Boyd Bartels over circulaire bedrijventerreinen 2022

Sara

Koplopers in transitie: veranderen in een land van overvloed

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies