De rol van gemeenten bij inzet herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen

Lees hier meer over wat wij vanuit de provincie doen om de inzet herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen te vergroten.
Rotterdam, 31 januari 2023
Groene schoolpleinen, KC De Vlinder, schooldirecteur Loes Viset en IVN-medewerker Ian Mostert, groenblauwe schoolpleinen
Foto  Martijn Beekman

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken van meer hergebruik. Zowel in gesloten omgevingen – herbruikbare koffiebekers in de eigen kantoren en het informeren van bedrijven hierover – tot het faciliteren en aanjagen van hergebruik in de open omgeving. Bijvoorbeeld via het stimuleren van de horeca om over te stappen op herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen, pilots rondom nieuwe systemen of samenwerkingen faciliteren.

Provincie Zuid-Holland wil gemeenten hier graag bij helpen. Daarom organiseren wij verschillende kennisbijeenkomsten, waarin praktijkvoorbeelden worden gedeeld. Hieronder vind je informatie over verschillende onderwerpen. Heb je specifieke vragen? Mail dan community-builder Sander Verschuren via sander@greenleisure.nl.

  • Inzet van herbruikbare bekers bij stadsbrede, open evenementen

Wieke Bertina van de gemeente Leiden deelt op welke manier zij hebben gewerkt aan de invoering van statiegeldbekers bij het Leidens ontzet in oktober 2019. Onderwerpen die voorbij komen zijn: rol van de gemeente, keuze voor systeem en financiële dekking.

Zie hier de impressie van de online bijeenkomst op 11 januari.

  • Inzet van RPET bekers bij stadsbrede, open evenementen

In gemeente Breda is op Koningsdag 2023 geëxperimenteerd met de inzet van RPET (hoogwaardig te recyclen plastic) bekers. Frans Verouden van GreenLeisure begeleidde deze pilot en deelt de leerervaringen. Onderwerpen die voorbij komen zijn o.a.: hoe creëer je draagvlak? Hoe regel je de financiën en logistiek? Hoe organiseer je dit goed en wat is de rol van de gemeente?

Zie hier de impressie van de online bijeenkomst op 14 september.

  • Pilot herbruikbare maaltijdverpakkingen bij open evenement

Samen met de provincie Zuid-Holland, Hortus botanicus Leiden en Paardekooper B.V. organiseerde gemeente Leiden een pilot om het gebruik van herbruikbare statiegeld bakjes en borden in een (semi) open omgeving te testen. Dat gebeurde tijdens de Nacht van Ontdekkingen op 16 september 2023. Lees hier het artikel met de geleerde lessen.

Zie hier de impressie van de online bijeenkomst op 14 september.

  • Pilot met verschillende herbruikbare koffiebekers

Provincie Zuid-Holland deed in 2023 een pilot met twee type herbruikbare bekers: bring your own (medewerkers nemen zelf een beker mee en wassen deze ook zelf af) en vrij verkrijgbare herbruikbare beker (een voor iedereen te gebruiken herbruikbare beker die op het provinciehuis gewassen wordt). Belangrijk element voor het slagen van deze pilot was het goed én op een leuke manier meenemen van de medewerkers. Els Boesveld deelt hier wat de succesformule hiervan was.

  • Sectoraanpak als stimulans om aan SUP-wetgeving te voldoen

De gemeente Leiden stimuleert via een specifieke sectoraanpak kantoren, sportverenigingen, horeca, evenementen en studentenverenigingen om aan de SUP-wetgeving te voldoen. Demi Oostdam en Sam Hendriks van de gemeente Leiden delen hun ervaring op de volgende onderwerpen: keuze herbruikbare drinkbeker binnen eigen gemeentekantoor, rol stimuleren herbruikbare drinkbekers en maaltijdverpakkingen in de horeca en bij events, en een aanpak voor de uitdagendere doelgroepen als sportverenigingen, studentenverenigingen en kantoren.

Zie hier de impressie van de online bijeenkomst op 7 november

  • Rol gemeente bij handhaving

Tienduizenden locaties en evenementen moet voldoen aan de SUP-wetgeving. Welke strategie gaat ministerie van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toepassen voor het handhaven of al deze locaties en evenementen voldoen aan de SUP-wetgeving? Welke rol spelen de gemeente hierbij? Het ministerie van ILT gaat dieper in op hun handhaving strategie.

Zie hier de impressie van de online bijeenkomst op 7 november

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

Nacht vd Ontdekkingen

Vijf lessen uit pilot herbruikbare maaltijdverpakkingen

002_MPF5909-©Maaike-Petri-Fotografie

Rondetafel regioversnellers 2021: ondernemers, ga aan de slag!

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.