Gemeenten: Circulair Zuid-Holland

Werk je bij een gemeente en heb je een specifieke vraag over circulariteit? Neem dan contact op via circulair@pzh.nl.
Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam, 
Luchtfoto's van Rotterdam
foto: Gerhard van Roon/Kunst en Vliegwerk

Gemeenten in Zuid-Holland maken stappen naar een volledig circulaire samenleving in 2050. Er gebeurt veel: er zijn tal van circulaire programma’s, circulaire inkoop voorbeelden en pilots te vinden. Tegelijkertijd spelen er nog veel vragen bij gemeenten. Hoe start ik? Waar zijn de goede voorbeelden te vinden?

Door vanuit kennis en ervaring te delen voorkomen we dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Dit faciliteren we vanuit de provincie op verschillende manieren. Er is ook veel kennis te vinden in bestaande netwerken. Hieronder vind je daar meer informatie over.

Maandelijkse Circulaire Update
De maandelijkse Circulaire Update bundelt oproepen, initiatieven en evenementen die zijn ingezonden door Zuid-Hollandse gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Klik hier voor een voorbeeld van de update. Meld je aan voor de update door een mailtje te sturen naar circulair@pzh.nl

Vernieuwersnetwerken circulair Zuid-Holland
Kijk bij de vier transitiethema’s (Bouw, Kunststoffen, Groene Grondstoffen en Voedsel en Maakindustrie) om op de hoogte te blijven van activiteiten en om aan te sluiten bij mogelijke vernieuwersnetwerken.

De circulaire ambities, plannen en doelstellingen van de Zuid-Hollandse gemeenten anno 2022
De aandacht voor de circulaire transitie groeit bij gemeenten in Zuid-Holland. Dit blijkt uit de scan die we vanuit de provincie hebben gedaan op alle coalitieakkoorden van 2018 en 2022, de duurzaamheidsprogramma’s, de economische agenda’s, de grondstoffenplannen en de omgevingsvisies van de Zuid-Hollandse gemeenten.

Zo werd in 2022 in 79% van de gemeentelijke coalitieakkoorden aandacht geschonken aan circulair, ten opzichte van 65% in 2018. In de beleidsdocumenten komen 4 thema’s het vaakste terug: Afval, Bouw, Bedrijventerreinen en Inkoop & Aanbesteding.

Het document vind je hier.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

ZonNext

Het goede doen met gebruikte zonnepanelen

Sara

Koplopers in transitie: veranderen in een land van overvloed

Rondetafelgesprek wethouders

Rondetafel gemeenten 2021: circulariteit & eilandmentaliteit

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.