Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling maakt gemeenten wegwijs in circulair bouwen

Adviesbureau Over Morgen lanceert met de provincie Zuid-Holland het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling. Lees verder.
Kompas

Circulair bouwen krijgt landelijk steeds meer aandacht en ook gemeenten hebben het onderwerp hoog op de agenda staan. Aan concreet beleid ontbreekt het echter vaak, omdat gemeenten niet weten met welke instrumenten ze kunnen sturen op circulariteit in gebiedsontwikkeling. Adviesbureau Over Morgen lanceert met de provincie Zuid-Holland het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling: een tool die gemeenten inzicht geeft in de mogelijkheden om circulariteit te integreren in zowel in beleid als projecten.

De doelstellingen liegen er niet om: in 2030 moet het primaire grondstofverbruik in Nederland 50 procent gedaald zijn. Dit geldt ook voor de bouw, momenteel een van de meest vervuilende sectoren van ons land. Gemeenten hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Dat besef is er, maar het ontbreekt doorgaans aan overzicht en inzicht in de instrumenten waarmee zij kunnen sturen op circulair bouwen. De wirwar aan bestaande publicaties, die zich vaak richten op één fase of één thema binnen circulariteit, helpt daarbij niet.

Over Morgen besloot in samenwerking met de provincie Zuid-Holland uit te zoomen en alle fases van circulaire bouw en gebiedsontwikkeling te bundelen in één overzicht: het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling. Daarin zijn de eigen jarenlange ervaring in circulaire gebiedsontwikkeling, bestaande publicaties en input van andere (markt)partijen meegenomen. Door duurzaamheidsmanagers en projectleiders bij de hand te nemen, wil Over Morgen het voor hen eenvoudiger maken om gemeentelijke ambities te realiseren en uiteindelijk klimaatdoelen te halen.

Inhoudelijke kennisbank en hulpmiddel

Het Kompas is bedoeld als een inhoudelijke kennisbank vooraf en concreet hulpmiddel tijdens gebiedsontwikkelingsprojecten. Het bestaat uit vier verhaallijnen:

  1. Beleid: via welke beleidsinstrumenten kan gestuurd worden op circulariteit in gebiedsontwikkeling?
  2. Met grondpositie: hoe te sturen op circulariteit in een gebiedsontwikkeling met gemeentelijk grondbezit?
  3. Geen grondpositie: hoe te sturen op circulariteit in een gebiedsontwikkeling zonder gemeentelijk grondbezit?
  4. Integrale Duurzaamheid: hoe verhoudt circulariteit zich tot de andere duurzaamheidsthema’s? En hoe zorg ik voor een integraal duurzaam project?

 

“We zien dat gemeenten vaak nog onvoldoende kennis hebben van het thema circulair bouwen en daarom een afwachtende houding aannemen. Met het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling bieden wij hen concrete handvatten om circulariteit te integreren in gebiedsontwikkelingen waarin zij wel of geen grondpositie hebben”, aldus Sietse Gronheid, adviseur Circulaire Economie bij Over Morgen

Vervolgtraject voor gemeenten

Het Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling is hier te vinden en de komende periode gratis beschikbaar voor gemeenten. Samen met de provincie Zuid-Holland wordt een vervolgtraject voor gemeenten georganiseerd om de kennis uit het Kompas in de organisatie te borgen.

Delen:

Documenten

Gerelateerde activiteiten

Dura Vermeer

Dura Blocks winnaar Challenge Toekomstbestendige Woningbouw 2022

Tine Bakia

In gesprek met innovators uit de regio: Tine Bakia van PackBack

Koen K

Koplopers in transitie: leven en werken binnen draagkracht

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.