Manifest MVOI – Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Werk aan de winkel voor duurzaamheid.
Den Haag, 13-02-2023
Opening bedrijfsrestaurant met gedeputeerde Willy de Zoete en provinciesecretraris Marcel Bijnen
Foto  Martijn Beekman - PZH

In november 2022 tekende de provincie Zuid-Holland het manifest MVOI. Dat staat voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Door verstandige keuzes te maken in ons inkoopproces willen we bijdragen aan het behalen van maatschappelijke doelen binnen het thema circulair, maar ook omtrent biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. Maar ook aan sociale doelen, zoals diversiteit, inclusie en internationale ketenverantwoordelijkheid. Met een jaarlijks provinciaal inkoopbudget van 350 miljoen euro is impact maken nu echt mogelijk.

Het manifest MVOI in een initiatief vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De provincie volgt het manifest grotendeels in het eigen Actieplan-MVOI. Bij de Zuid-Hollandse aanpak is wordt veel aandacht besteedt aan het vastleggen wat er al gebeurt op MVOI-vlak, de zogenaamde nulmeting. Zo werken we sinds kort met de milieukostenindicator (MKI) om de milieu impact van projecten in beeld te brengen. Ook wordt er gewerkt aan een monitoringsdashboard dat inzichtelijk maakt in hoeverre we circulair inkopen en werken binnen projecten. Daarbij zetten we in op hergebruik van reststromen zoals bermmaaisel en asfalt en is in ons gerenoveerde provinciehuis gebruikt gemaakt van veel circulaire producten.

MVOI-Actieplan A en B

Om de maatschappelijke doelstellingen te behalen, zoals beschreven in het manifest MVOI, is er werk aan de winkel. Duurzaamheid is binnen de provincie nog lang niet overal vanzelfsprekend en wordt vaak beschouwd als extraatje. Het is daarom tijd voor actie. Op 24 november 2023 wordt vanuit de provincie het MVOI-Actieplan A aangeboden aan het ministerie van I&W. Het MVOI-Actieplan A beschrijft de Zuid-Hollandse aanpak binnen de organisatie. Hierbij volgen we een stappenplan met veel aandacht voor het kiezen van passende MVOI-thema’s, -ambities en het vaststellen van doelen. Het MVOI-Actieplan B is gepland voor Q1 2024. Hierin leggen we onze MVOI-ambities vast per provinciaal domein inclusief de gevolgen voor relevante processen en aanbestedingsdocumenten.

Houd deze pagina in de gaten en blijf op de hoogte van onze acties rondom het MVOI.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Koen K

Koplopers in transitie: leven en werken binnen draagkracht

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

RichardL

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Richard Liebrechts van het Grondstoffen Collectief Nederland

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.