Matchmakingbijeenkomst: Nieuwe Teelten voor de Bouw in Zuid-Holland

Wat leveren biobased gewassen op voor de boer en voor het landschap?
1193

Werk jij aan de landbouw van de toekomst? Of aan het realiseren van woningen met nieuwe, biobased materialen? Kom dan op maandag 19 december 2022 naar het provinciehuis voor de matchmakingbijeenkomst  ‘Nieuwe Teelten voor de Bouw’. Ministerie BZK, LNV en provincie Zuid-Holland werken samen om van land tot pand in Zuid-Holland tot een reëel perspectief voor boeren te maken.  

Deze bijeenkomst heeft als doel jou te inspireren met nieuw onderzoek en prikkelende presentaties. Ga in gesprek met de andere aanwezigen: op zoek naar de kansen die jij nu kunt pakken. We zijn nieuwsgierig naar de stappen die we samen kunnen en moeten zetten om de landbouw perspectief te bieden met nieuwe teelten voor de bouw.  

De provincie Zuid-Holland wil boeren en bouwers samenbrengen in een van land tot pand-aanpak. Building Balance werkt vanaf eind 2022 aan het opzetten van een circulaire keten voor biobased bouwen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en provincie Zuid-Holland is onderzoek gedaan naar nieuwe teelten voor de bouw. Het rapport is in 2022 gepubliceerd. De toekomstperspectieven zijn doorgerekend voor verschillende gebieden in Nederland. Ook reiken de onderzoekers concrete ideeën aan om knelpunten aan te pakken en op te lossen.  

Meer informatie over het onderzoek van BOOM Landscape en Natuurverdubbelaars vind je hier.

Aanmelden

Meld je hier aan voor deze bijeenkomst op 19 december. 

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

GreenDeal

Gemeente Nissewaard over circulaire bedrijventerreinen

Op foto: oud-ambassadeur Helga van Leur ondertekent namens de gemeente Nissewaard de Green Deal.
Tine Bakia

In gesprek met innovators uit de regio: Tine Bakia van PackBack

Sara

Koplopers in transitie: veranderen in een land van overvloed

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.