Materiaalvraag en milieu-impact woningbouw

Dit onderzoek brengt de totale materiaalvraag van de woningbouw in kaart tot en met 2030.
3095
Datum: Q4 2022 - Q2 2023

In Nederland werken we aan 900.000 nieuwbouwwoningen tot en met 2030. Daarvoor is veel materiaal nodig, met een hoge milieu-impact. Om de bouwopgave te realiseren en tegelijkertijd de doelstellingen op klimaat en circulaire economie te halen, zullen we op een andere manier moeten gaan bouwen.

Wij brengen de totale materiaalvraag van de woningbouw in kaart tot en met 2030. Daarbij bouwen we voort op eerdere verkenningen vanuit het EIB & Metabolic rondom materiaalstromen in de bouw en eerder werk van NIBE & DGBC op Paris Proof CO2-budgetten. Ons uitgangspunt hierbij zijn de nationale doelstellingen op woningbouw.

Onderzoeksvraag

In deze verkenning staan twee vragen centraal

  1. In hoeverre is de huidig verwachte woningbouwopgave haalbaar binnen de randvoorwaarden van onze duurzaamheidsopgaven op klimaat en circulaire economie?
  2. Welke handelingsperspectieven zijn er om de milieu-impact van de woningbouw in lijn te brengen met deze randvoorwaarden?

Aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd  in 2022 – 2023 in vijf stappen:

  • Specificeren woningbouwvraag, waarin we inzichtelijk maken hoe de vraag naar woningen tot 2030 is opgebouwd.
  • Bepalen materiaalvraag, CO2-uitstoot & milieu-impact business-as-usual, waarin we in kaart brengen wat de impact van het business as usual realiseren van deze woningen is.
  • Ontwikkelen & doorrekenen alternatieve scenario’s, waarin we verkennen hoe alternatieve scenario’s er uit zien.
  • Toetsen resultaten aan duurzaamheidsdoelstellingen, waarin we valideren in hoeverre het business as usual scenario en de alternatieve scenario’s aan de doelstellingen op klimaat en circulaire economie voldoen.
  • Uitwerken conclusies & handelingsperspectief, waarbij we aangeven welke acties er liggen voor welke partijen.

Zodra het onderzoek gereed is wordt het op deze website geplaatst.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

9667

In het zonnetje: Björn en Laura van Dutch Cups 

Nederland, Den Haag, 2 juli 2017
Luchtfoto's Den Haag
foto: Gerhard van Roon

In gesprek met Boyd Bartels over circulaire bedrijventerreinen 2022

Katwijk, 27-09-2021
#eenthuisvooriedereen, startblock woning,, lisdodde woning, bouwkeet provincie Zuid-Holland
FOTO MARTIJN BEEKMAN

In gesprek met innovators uit de regio: Edwin Schenk van StartBlock

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.