Monitor Circulair Zuid-Holland

In deze monitor worden zowel effect- als transitieindicatoren gebruikt om de staat van de circulaire economie te weergeven.
monitor

In 2020 zijn we gestart met de strategie Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen. In dat kader maakten we in 2021 als eerste provincie een grondstoffenmonitor en een eerste voortgangsmagazine. In 2022 stelden we opnieuw een voortgangsmagazine en een monitor op. Samen geven deze documenten een beeld van de staat van de grondstoffentransitie in Zuid-Holland.

De monitoring voor een circulair Zuid-Holland richt zich op twee aspecten.

1. Het transitieproces: indicatoren die de transitie inzichtelijk maken, zoals vorming van vernieuwersnetwerken en het oplossen van barrières in wet- en regelgeving. Hier heeft de provincie het meeste handelingsperspectief en invloed op.
2. De effecten: grondstoffengebruik, grondstoffenvoetafdruk, milieudruk (bijv. CO₂) en sociaal-economische effecten zoals circulaire banen. Hier heeft de provincie indirect invloed op.

De transitieaanpak richt zich op vernieuwersnetwerken en systeemdoorbraken. De activiteit groeit, er wordt geleerd wat wel en niet werkt en we zien steeds meer ondernemers, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties in Zuid-Holland samenwerken aan circulaire oplossingen.

Tegelijkertijd zien we ook dat de Zuid-Hollandse samenleving en economie nog niet circulair is. Het wordt moeilijk om zonder extra stappen de doelstelling te halen om in 2030 50% minder primaire grondstoffen, zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen te gebruiken.  Hierbij geldt de kanttekening dat het monitoren van circulair nog in de kinderschoenen staat. Sommige data zijn nog niet voorhanden of er zijn nog grote onzekerheidsmarges.

De volgende monitor wordt in 2024 opgesteld. In 2023 werken we aan doorontwikkeling van de monitor.

Onderaan bij Documenten zijn de monitor 2021 en 2022 te vinden. Bij de Externe links is de tool zichtbaar die gebruikt kan worden om zelf de data in te zien.

Klik hier voor het voortgangsmagazine van 2022.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Leonie van der Steen

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Leonie van der Steen van Squarwise

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

VORM

BOER&BOUW: Betaalbare, gezonde en duurzame woningen

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.