Nieuwe handreiking voor gemeenten: Aan de slag met circulaire zonne-energie

Wil jij als gemeente ook aan de slag met circulaire zonne-energie? Laat je inspireren door deze handreiking.
Zonne-energie

Naar schatting zullen er in 2040 meer dan 500 miljoen(!) zonnepanelen op Nederlandse daken liggen. De zonnepanelen die vandaag worden geplaatst bevatten waardevolle grondstoffen die we veel beter moeten terugwinnen. Wat kunnen gemeenten hieraan doen? Met de nieuwe handreiking biedt de provincie Zuid-Holland kennis en voorbeelden om invulling te geven aan circulaire zonne-energie binnen beleid en projecten. De handreiking helpt gemeenten bij het realiseren van duurzame energie en maatschappelijk waardebehoud van grondstoffen en producten.  

Circulaire en eerlijke zonnepanelen

Zonne-energie is oneindig en gratis. Zonnepanelen zetten deze energie om in bruikbare elektriciteit.  De huidige zonnepanelen zijn niet ontworpen om daaruit de oorspronkelijke grondstoffen terug te winnen. Aangezien grondstoffen steeds schaarser worden, zorgt dit steeds vaker tot onzekerheden in de levering, prijsschommelingen en tekorten. De transparantie en goede arbeidsomstandigheden binnen productketens is daarbij een belangrijk vraagstuk.

Volgens de provincie Zuid-Holland komen deze risico’s nog onvoldoende terug in het huidige beleid rondom energietransitie en circulaire economie. Om hier verandering in te brengen heeft de provincie kennis opgebouwd, een netwerk gevormd met vernieuwers (Fair Solar Netwerk) en zijn er stappen gezet om circulaire zonne-energie op de agenda van de rijksoverheid en andere provincies te krijgen (brief Stichting OPEN).

Fair Solar Netwerk

In 2021 is het Fair Solar Netwerk gelanceerd op initiatief van de provincie Zuid-Holland. In dit netwerk werken pionierende ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers, kennisinstituten en maatschappelijk betrokken organisaties samen om productie, (her)gebruik en recycling van circulaire en eerlijke PV-panelen te bevorderen.

De transitie naar een volledig circulaire, technisch en sociaal duurzame toepassing van zonne-energie is een omvangrijk proces met vele spelers. Door in netwerkverband samen te werken, kennis te delen en te experimenteren en leren, kunnen betrokken partijen gaandeweg grip krijgen op de complexiteit van de opgave. Het Fair Solar Netwerk ontwikkelt zich dusver als een krachtige beweging naar circulaire zonne-energie, met een heldere strategische agenda. Deelname staat open voor iedereen die de missie van het netwerk ondersteunt en een actieve bijdrage wil leveren aan de doelstellingen.

Handreiking voor gemeenten

Wil jij als gemeente ook aan de slag met circulaire zonne-energie? Het begint met kijken waar je nu al de eerste stappen kunt zetten. Laat je inspireren door deze handreiking. Zo bouwen we samen verder aan het succesverhaal van zonnepanelen! Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met Anouk Iuzzolino via ae.iuzzolino@pzh.nl.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Rondetafelgesprek wethouders

Rondetafel gemeenten 2021: circulariteit & eilandmentaliteit

Kerst

Interview: Kerstbomen krijgen een tweede leven in Leidschendam-Voorburg

002_MPF5909-©Maaike-Petri-Fotografie

Rondetafel regioversnellers 2021: ondernemers, ga aan de slag!

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies