NSOB: Nieuwe koers noodzakelijk voor volgende fase in circulaire samenleving

‘What got us here, won’t get us there’ – Versnellen van de transitie naar Circulair Zuid-Holland
Strategie Redesigned

“De provincie Zuid-Holland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een voorloper op het terrein van circulariteit (…) maar de volgende fase vereist iets anders.” Zo sluit de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) haar meest recente essay af. What got us here, won’t get us there’ – Versnellen van de transitie naar Circulair Zuid-Holland, ontleedt de voorlaatste circulaire strategie van de provincie Zuid-Holland en de initiatieven die hieruit voortvloeiden. Mede aan de hand van de aanbevelingen van de NSOB is de geactualiseerde strategie Circulair Zuid-Holland 2023-2027 geformuleerd. De boodschap is duidelijk. Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen moeten we een alternatieve koers varen.

De strekking van de NSOB is niet dat de provincie de afgelopen jaren slecht werk heeft geleverd: “De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren veel bereikt ten aanzien van de transitie naar een circulaire samenleving. De beweging is op gang en er is energie voor vervolg.” Met initiatieven als Flip the City, BlueBlocks en UnPlastic van Blue City heeft de provincie talrijke zaadjes geplant. Er is alleen meer nodig om de klimaatdoelen te halen: “Tegelijkertijd is de conclusie dat de manier waarop de transitie tot nu toe plaatsvindt niet voldoende passend of krachtig is voor de volgende versnellende fase.”

De vrijwilligheid voorbij

Steeds blijft de vraag wat er nodig is om tot de gestelde doelstelling van een Circulair Zuid-Holland in 2050 te komen: wat er nodig is to get there, zowel in de inhoud van de maatregelen, als in het proces en de governance die daarbij passen. Er is de afgelopen jaren veel energie gestoken in het bouwen van en in het aansluiten bij vernieuwersnetwerken. Nu liggen er belangrijke politieke keuzes. In het bijzonder gaat dat om het dilemma tussen vrijwilligheid en verplichting.

De komende periode kan de provincie Zuid-Holland met dit essay en de nieuwe strategie in de hand op zoek naar gerichte strategische keuzes om de transitie naar een circulaire samenleving in 2050 in te zetten en te versnellen.

Over NSOB

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is een onderwijs- en onderzoeksinstituut uit Den Haag. Binnen het instituut worden wetenschappelijke kennis en praktijkervaring omtrent het Nederlandse openbaar bestuur met elkaar verbonden. De NSOB organiseert opleidingen, publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties. Bekijk voor meer informatie de website: www.nsob.nl

Delen:

Externe links

Gerelateerde activiteiten

ZonNext

Het goede doen met gebruikte zonnepanelen

Berm

Tweede leven voor bermgras, zeewier en kerstboomnaalden

Tine Bakia

In gesprek met innovators uit de regio: Tine Bakia van PackBack

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.