Pilot experimenteerruimte voor de circulaire economie

Met de pilot ‘experimenteerruimte voor de circulaire economie’ gaat de provincie Zuid-Holland tijdelijk gedoogruimte geven aan maximaal vijf circulaire initiatieven.
765
Datum: 12 juni 2023

Sommige circulaire initiatieven worden beperkt door wet- en regelgeving. Dit staat de ontwikkeling van een lineaire economie naar een circulaire economie in de weg. Met de pilot ‘experimenteerruimte voor de circulaire economie’ gaat de provincie Zuid-Holland tijdelijk gedoogruimte geven aan maximaal vijf circulaire initiatieven.

In veel gevallen zijn circulaire initiatieven binnen de regelgeving vorm te geven: soms binnen de bestaande (algemene) voorschriften, soms met extra voorschriften of onder een vergunningplicht. In een beperkt aantal gevallen, worden circulaire initiatieven belemmerd door wet- en regelgeving terwijl er geen of heel beperkt risico is voor mens en milieu. In Noord-Holland is bijvoorbeeld een experiment geweest met het terugnemen en hergebruiken van snij-afval van linoleum vloeren. Na een succesvol experiment zou, in afwachting van een aanpassing in de vergunning, het snijafval weer verbrand moeten worden. Voor die overbruggingsperiode is een tijdelijke gedoogbeschikking gegeven, zodat het circulaire initiatief door kan gaan.

Het aanpassen van de procedures in de nationale en Europese wet- en regelgeving loopt niet altijd in de pas met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het kan tijd kosten voordat de wet- en regelgeving volledig in overeenstemming is met de geformuleerde ambities op het vlak van circulaire economie. Omdat hierop wachten niet in lijn is met de circulaire ambities die de provincie Zuid-Holland heeft start de provincie Zuid-Holland met de pilot experimenteerruimte.

Binnen de pilot experimenteerruimte voor de circulaire economie wordt tijdelijke gedoogruimte gegeven aan maximaal vijf gezonde en veilige circulaire initiatieven/experimenten. Het gaat om initiatieven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen en belemmerd worden door wet- en regelgeving. Hierbij wordt onder andere getoetst aan bestaande kaders en uitgangspunten, zoals die uit de algemene landelijke nota ‘Grenzen aan gedogen’. Met deze proactieve aanpak wordt samen met de omgevingsdiensten praktijkervaring opgedaan en verdere kennis over de transitie naar een circulaire economie verzameld.

Vragen over deze pilot? Neem dan contact op met Jente de Vries en/of Fedrick Christian via experimenteerruimteCE@pzh.nl.

 

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Berm

Tweede leven voor bermgras, zeewier en kerstboomnaalden

Jan Jaap

In gesprek met innovators uit de regio: Jan-Jaap van Os van Exasun

alexander-grey-tn57JI3CewI-unsplash

Interview: de circulaire ambities, plannen en doelstellingen van Zuid-Hollandse gemeenten anno 2022

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies