Onderzoek: potentie van sloophout

Sloopcheck heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de potentie van het hoogwaardig hergebruiken van gebruikt hout. Lees verder.
simon-berger-2JONUbTfN38-unsplash
Datum: Q4 2022

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie uitgesproken: in 2050 zijn we 100% circulair. De Nederlandse bouw speelt een grote rol bij het behalen van dit doel. Met een totaal jaarlijks verbruik van 17,6 Mton materiaal is de bouwsector namelijk één van de grootste materiaalgebruikers. Dit gebruik, energieverbruik en de bijkomende afvalstromen zorgen voor een hoge CO2-uitstoot. Circulair bouwen is een oplossing om deze uitstoot omlaag te brengen. Daarom focust de provincie Zuid-Holland op het circulaire thema biobased bouwen. Concreet, willen we dat in 2025 een kwart van alle bouwmaterialen uit hernieuwbare biobased materialen of hergebruikte materialen bestaat. In 2030 zal dit 50% van alle bouwmaterialen moeten zijn.

Bij de productie van biobased producten komt er meestal minder CO2 vrij dan bij de productie van soortgelijke niet-biobased producten. Bij biobased producten, zoals hout, wordt de CO2 namelijk opgeslagen in het materiaal zelf. Daarnaast zijn biobased producten vaak gezonder voor mens en natuur. Naast deze voordelen, biedt houtbouw mogelijk de kans om grote hoeveelheden gebruikt hout hoogwaardiger toe te passen. Sloopcheck heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar de potentie van het hoogwaardig hergebruiken van gebruikt hout.

Tijdens het onderzoek is specifiek gekeken naar de mogelijkheid om gebruikt hout op grote schaal te verwerken tot zo-goed-als-nieuwe houten bouwproducten – dit noemen we ‘herfabricage’. Uit het eerste deel van het onderzoek, de literatuurstudie, blijkt dat het overgrote deel van het gebruikte hout in Nederland belandt in de verbrandingsovens. In het tweede deel van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met sloopaannemers en is een data-analyse uitgevoerd. Op basis hiervan is inzichtelijk gemaakt hoeveel er jaarlijks aan specifieke houten producten vrijkomt, welk deel daarvan al door slopers wordt hergebruikt en welke afgedankte producten geschikt zijn voor herfabricage. Tot slot wordt er gespeculeerd over wat Zuid-Holland nodig heeft om een circulaire houtketen van de grond te krijgen. Deze drie onderdelen zijn samengevoegd in het rapport ‘de herfabricage van sloophout in Zuid-Holland’.

Het rapport is bedoeld als kennisbron voor partijen die aan de slag willen met de herfabricage van sloophout. Daarnaast biedt het rapport inzicht in de marktpotentie van verschillende houten producten – en dient het als inspiratiebron voor partijen om de samenwerking op te zoeken in de keten.

Aan de slag

De komende maanden biedt Sloopcheck een helpende hand aan partijen met ambities voor het hoogwaardig inzamelen, opwaarderen of opnieuw toepassen van hout uit sloopprojecten. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Stuur dan een email naar Hermen van de Minkelis: hermen@sloopcheck.nl.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Kerst

Interview: Kerstbomen krijgen een tweede leven in Leidschendam-Voorburg

Hollands wol

In gesprek met het Hollands Wol Collectief 2021

Plastic Fantastic

Plastic fantastic: in gesprek over wegwerpplastic

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies