Programmatische aanpak ZZS, afval en de circulaire economie

Vanuit de strategie ‘Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen’ werkt de provincie samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden aan een samenleving die toekomstbestendig is.
antonio-janeski-CHVTt0aGbx0-unsplash

Vanuit de strategie ‘Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen’ werkt de provincie samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden aan een samenleving die toekomstbestendig is. De toekomstige circulaire economie is een circulaire samenleving waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Vanuit het programma Circulair Zuid-Holland worden voor vier sectoren agenda’s ontwikkeld: Bouw, Kunststoffen, Groene Grondstoffen & Voedsel en Maakindustrie. De inzet van de kennis uit het netwerk van de omgevingsdiensten maken onderdeel uit van de strategie circulair Zuid-Holland.

Om te komen tot planmatige aanpak en begroting voor activiteiten van de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten op het raakvlak ZZS en afval, de circulaire economie en verduurzaming van de industrie wordt in samenwerking met de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten een meerjarig (2021-2023) activiteitenplan opgesteld. Daarbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met de bouwstenen die zijn aangedragen door de Taskforce herijking afvalstoffen. Dit om de synergie met de aanpak vanuit het Rijk te vergroten. Deze activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit het maken van afwegingskaders, advisering voor einde afvalstatus, randvoorwaarden voor experimenteerruimte en circulariteit in vergunningen.

Wil je in contact komen met provinciale medewerkers die hiermee bezig zijn? Mail dan naar circulair@pzh.nl

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

9902

In het zonnetje: Marjanne Cuypers van BlueBlocks

Rondetafelgesprek wethouders

Rondetafel gemeenten 2021: circulariteit & eilandmentaliteit

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies