Provincie Zuid-Holland opent subsidieregeling doorbraakprojecten: natuurlijke reststromen

Vanaf 15 november tot 15 januari 2023 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen. De provincie heeft €500.000 voor de subsidieregeling uitgetrokken.
Flip the City

Update subsidieregeling februari 2023

Maar liefst acht circulaire projecten hebben zich gemeld voor de subsidieregeling ‘doorbraakprojecten natuurlijke reststromen’. De projecten richten zich op verschillende reststromen, namelijk hout, bermgras en bagger én bieden meerdere toepassingen; van bodem tot bouw tot buitenruimte. Deze potentiële doorbraakprojecten zijn getoetst op impact op de samenleving, haalbaarheid van het project en in hoeverre het fundamenteel vernieuwend is.

Door het succes van deze subsidieregeling is het subsidieplafond van 500.000 euro ruimschoots overschreden. Met een totaal aan bijna 1,5 miljoen aangevraagd budget, zullen we een keuze moeten maken uit de meest innovatieve doorbraakprojecten. Projecten die fundamenteel bijdragen aan een circulaire samenleving!

De komende periode worden de aanvragen beoordeeld, de aanvragers ontvangen uiterlijk 16 april 2023 bericht over de toekenning van de subsidieDen Haag – De provincie Zuid-Holland opent de subsidieregeling voor circulaire doorbraakprojecten. Voor dit eerste openstellingsbesluit is gekozen voor het circulaire thema ‘natuurlijke reststromen’. Vanaf 15 november tot 15 januari 2023 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen. De provincie heeft €500.000 voor de subsidieregeling uitgetrokken. Hiermee wordt de ontwikkeling van projecten die fundamenteel bijdragen aan een circulaire samenleving gestimuleerd.

Het hoogwaardig en duurzaam verwaarden van natuurlijke reststromen brengt de provincie Zuid-Holland dichterbij ons doel: een circulaire samenleving in 2050. Doorbraakprojecten maken toepassingen mogelijk die bijdragen aan het tegengaan van fossiele grondstoffen, bodemdaling, verzilting, teruggang van biodiversiteit en CO2-uitstoot. Bij circulaire doorbraakprojecten gaat het om fundamentele vernieuwing van het huidige systeem met ketensamenwerkingen, die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Zoektocht naar innovatieve koplopers

Om onze circulaire doelen te kunnen behalen is het bij elkaar brengen van innovatieve partijen en het aanjagen en ondersteunen van initiatieven van belang. De transitie naar een circulaire samenleving gaat de manier waarop we werken en organiseren beïnvloeden. Hier spelen innovatieve koplopers die durven te experimenteren een grote rol in. Gedeputeerde Meindert Stolk (Economie en innovatie): “Die innovatieve partijen zijn er gelukkig volop in Zuid-Holland, maar het is niet altijd makkelijk om van een goed idee daadwerkelijk een product of dienst te ontwikkelen. Geld is vaak een drempel. Investeerders voor deze ontwikkelfase zijn lastig te vinden vanwege het onzekere resultaat en de betrokkenheid van meer partners. Deze subsidieregeling natuurlijke reststromen biedt dan uitkomst.”

Doorbraakprojecten natuurlijke reststromen gezocht

Innoverende partijen met prijswinnende ideeën over het duurzaam verwaarden van reststromen uit het openbaar groen, openbare wateren, natuurgebieden en recreatiegebieden komen in aanmerking om deze subsidie aan te vragen. De provincie Zuid-Holland zoekt circulaire doorbraakprojecten die leiden tot een fundamentele vernieuwing van het huidige systeem, met ketensamenwerking die bijdragen aan het oplossen van onze huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen. De kern van de innovatieaanpak van de provincie is om bedrijven te verleiden om hun tijd en middelen in te zetten, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en de kennis te vertalen naar fundamentele vernieuwing. Doorbraakprojecten maken de circulaire toekomst concreet en tastbaar en laten zien dat een circulaire samenleving écht mogelijk is.

De potentiële doorbraakprojecten worden getoetst op Impact op de samenleving, Haalbaarheid van het project en in hoeverre het Fundamenteel vernieuwend is. Dit is de mate waarin het project een alternatieve manier van denken en organiseren nastreeft. Het besluit of een project een doorbraakproject is, is gebaseerd op de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland.

Meer informatie over de voorwaarden, het Openstellingsbesluit en de Subsidieregeling vind je hier.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Berm

Tweede leven voor bermgras, zeewier en kerstboomnaalden

VORM

Betaalbare, gezonde en duurzame woningen

Nederland, Den Haag, 2 juli 2017
Luchtfoto's Den Haag
foto: Gerhard van Roon

In gesprek met Boyd Bartels over circulaire bedrijventerreinen 2022

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.