Regioversnellers in Zuid-Holland

Circulaire regioversnellers in Zuid-Holland aan de slag!
1354

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar regionale organisaties en netwerken die in Zuid-Holland voorlopen in de transitie naar een circulaire economie. In maart 2022 vond een bijeenkomst plaats met een aantal van hen, waaronder BlueCity, Cirkelstad, VNO-NCW (koplopersnetwerk Groene Groeiers), Groene Hart Werkt!, Greenport West-Holland, Platform CB’23 en Circulair West. Het doel? Het versnellen van de transitie naar een volledig circulair Zuid-Holland door samen met deze regioversnellers te verkennen hoe we de onderlinge samenhang en samenwerking kunnen vergroten en doelgerichter kunnen werken.

Als resultaat van het onderzoek en de bijeenkomst heeft Royal HaskoningDHV een poster gemaakt met bevindingen en aanbevelingen voor de provincie om samen met circulaire regioversnellers in Zuid-Holland aan de slag te gaan. Download deze poster hieronder.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

OBBOTEC

Plastic 100% hoogwaardig recyclen

Denns Froeling

In gesprek met innovators uit de regio 2021: Dennis Froeling van HVC

ZonNext

Het goede doen met gebruikte zonnepanelen

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.