Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland

De provincie werkt aan een ruimtelijke strategie voor een Circulair Zuid-Holland, samen met BVR en Ecorys.
Ruimtelijke Strategie Zuid-Holland

De provincie werkt aan een ruimtelijke strategie voor een Circulair Zuid-Holland, samen met BVR en Ecorys. Een eerste stap is het in kaart brengen welke impliciete ruimtelijke keuzes gemaakt worden in het lopende programma, en in andere provinciale opgaven waarmee wordt bijgedragen aan de circulaire transitie. De ambitie in om ruimtelijke implicaties en keuzemogelijkheden van de lopende transitieagenda’s in beeld te krijgen én kansen en knelpunten te agenderen. Daarna worden bouwstenen voor strategie en beleid geformuleerd met ruimtelijke keuzes en prioriteiten voor de periode 2030 (50% circulair), met doorkijk naar 2050 (100% circulair). Deze ontwerpende aanpak wordt, na een interne startperiode, samen met externe partners gedaan.

De onderstaande producten zijn nog niet volledig, maar een work-in-progress. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

Delen:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde activiteiten

Dura Vermeer

Dura Blocks winnaar Challenge Toekomstbestendige Woningbouw

Jan v Ginkel

Koplopers in transitie: het gaat om de beweging

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies