Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland

Samen met BVR en Ecorys heeft de provincie Zuid-Holland een ruimtelijke strategie ontwikkeld voor een Circulair Zuid-Holland. Lees verder.
221201 BVR Overzichtskaart Arena's

Een volledig circulaire samenleving in 2050 heeft impact op de huidige openbare ruimte. De provincie Zuid-Holland werkte samen met BVR en Ecorys aan ‘de Ruimtelijke Strategie voor Circulair Zuid-Holland’, zodat de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland klaar is voor de circulaire transitie.

Waarom een ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland?

Zuid-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. De route naar deze circulaire samenleving heeft consequenties voor de openbare ruimte. De ruimte in Zuid-Holland is namelijk schaars. Ruimte die we hard nodig hebben voor circulaire bedrijven en initiatieven. Het is daarom belangrijk om de openbare ruimte in Zuid-Holland zo snel mogelijk om te bouwen. Bestaande plannen en projecten kunnen aangepast worden om de circulaire ambitie waar te maken. Circulair denken kan helpen om deze opgaven te realiseren.

Dit gaat alleen niet vanzelf. Het vergt inspanning om een leefomgeving te creëren waar we in de toekomst met plezier kunnen blijven wonen, leven en werken. Een adequate ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland is daarom van cruciaal belang. De provincie Zuid-Holland heeft samen met adviesbureaus BVR en Ecroys ‘de Ruimtelijke Strategie voor Circulair Zuid-Holland’ ontwikkeld. De strategie is een gereedschapskist om de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland dusdanig aan te passen om de transitie naar een circulaire samenleving voor elkaar te krijgen.

In de ruimtelijke strategie staan drie hoofdvragen centraal:

  1. Wat is de ruimtelijke impact van de circulair-economische transitie in Zuid-Holland?​
  2. Hoe benutten we de dynamiek van bestaande ruimtelijke plannen en projecten in
    Zuid-Holland om circulair te worden? ​
  3. Wat is de ruimtelijke bijdrage van circulariteit aan andere transitie-opgaven?

Door het beantwoorden van deze bovenstaande vragen komt een ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland tot stand. Waarmee ingezet wordt op het verstandig op-, af en ombouwen van de huidige economie richting uitsluitend circulaire productie- en consumptieketens.

Wat heeft de openbare ruimte nodig voor een circulaire economie?

De ruimtelijke strategie bouwt voort op drie pijlers:

  • De circulaire hoofdstructuur opbouwen en versterken. Hier gaat het om het versterken van essentiële ruimtelijke randvoorwaarden, zoals een gezond circulair bodem- en watersysteem en een duurzaam energiesysteem.
  • Om van lineaire productieketens kringlopen te maken heb je kenmerkende ruimtes nodig, ruimtelijke schakels, zoals bouwhubs. Hier worden logistieke stromen van grondstoffen samengebracht, opgeslagen, uitgewisseld en verder gedistribueerd.
  • Om circulaire ketens te realiseren moeten we gebiedsgericht samenwerken in circulaire arena’s. Elk gebied heeft haar eigen circulaire kansen en opgaven. Denk aan: het stedelijk gebied, de Zuid-Hollandse Delta, het havenindustrieel complex, de Greenports en de veenweide gebieden.

Meedenken over de ruimtelijke strategie?

De ruimtelijke strategie geeft ons inzicht in hoe we de ruimtelijke inrichting van Zuid-Holland om- en af kunnen bouwen om de transitie naar een circulaire samenleving voor elkaar te krijgen. Heb je vragen over de strategie of ideeën? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar circulair@pzh.nl.

Strategie

 

Video

Bekijk hier de video over de Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Leonie van der Steen

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Leonie van der Steen van Squarwise

Jan v Ginkel

Koplopers in transitie: het gaat om de beweging

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.