Start kwartiermaker circulaire transitie maakbedrijvigheid

Sinds eind 2022 heeft provincie een kwartiermaker aangesteld, die samen met regionale partijen toewerkt naar een regio-aanpak voor de circulaire transitie maakbedrijvigheid.
Nederland, Delft, 3 november 2016
Fabriek van Gist Brocades in Delft.
foto: Gerhard van Roon/Kunst en Vliegwerk.
Vrij van copyright voor gebruik door de Provincie Zuid-Holland

Sinds eind 2022 heeft provincie Zuid-Holland een kwartiermaker aangesteld, die samen met regionale partijen toewerkt naar een Zuid-Hollandse regio-aanpak voor de circulaire transitie maakbedrijvigheid. De aanpak is gericht op koplopers uit breed MKB-maakbedrijven en regionale kernspelers.

De voorgestelde aanpak maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Breed MKB van de provincie Zuid-Holland.

Uitgangspunt en opdracht

De maakindustrie in Zuid-Holland is voor Nederland en Zuid-Holland enorm belangrijk. De circulaire transitie biedt (MKB-)maakbedrijven en hun ketenpartners enorme kansen om grondstoffenverbruik te verminderen en CO2 te besparen. Met smart manufacturing maakprocessen, inventieve data-toepassingen en nieuw verdienmodellen is het mogelijk om deze circulaire versnelling toe te passen binnen maakbedrijven en hun productketens. De kwartiermaker zal zich focussen op:

  • Breed MKB-maakbedrijven en hun toeleveranciers binnen de smart maakindustrie met een focus op innovatie in en hightech equipment;
  • Regionale kern-spelers staan centraal, d.w.z. de personen en instanties die in Zuid-Holland voor, met en vanuit hun bedrijf stappen willen zetten in de circulaire transitie.

Bestaand instrumentarium, ter ondersteuning van de bedrijven, wordt geïnventariseerd, als ook hiaten in dat aanbod, om tot kansen voor aanvullende diensten en (keten)samenwerkingen te komen. Daar waar mogelijk, worden korte termijn kansen omgezet in concrete projecten. De kwartiermaker zal zowel met afgevaardigden van MKB-maakbedrijven gesprekken voeren, als met de regionale kern-spelers. Er zullen verschillende co-creatie sessies georganiseerd worden om te komen tot de beoogde regionale aanpak met een actieprogramma dat gericht is op circulaire maakbedrijvigheid.

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Tine Bakia

In gesprek met innovators uit de regio: Tine Bakia van PackBack

Nederland, Den Haag, 2 juli 2017
Luchtfoto's Den Haag
foto: Gerhard van Roon

In gesprek met Boyd Bartels over circulaire bedrijventerreinen 2022

Hollands wol

In gesprek met het Hollands Wol Collectief 2021

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies