Subsidie doorbraakprojecten Biobased Bouwen

De provincie opent de subsidieregeling voor circulaire doorbraakprojecten biobased bouwen.
Download-84_s1200x1200

De provincie opent opnieuw de subsidieregeling voor circulaire doorbraakprojecten. Deze ronde is  ‘biobased bouwen in de burgerlijke- en utiliteitsbouw’ aan de beurt. Met de subsidie worden projecten op het gebied van biobased bouwen gestimuleerd die fundamenteel bijdragen aan een circulaire samenleving. Van 16 augustus tot en met 4 oktober 2023 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen. Voor deze openstelling is €700.000 uitgetrokken.  

Om onze circulaire doelen te kunnen behalen is het bij elkaar brengen van innovatieve partijen en het aanjagen en ondersteunen van initiatieven van belang. De transitie naar een circulaire samenleving gaat de manier waarop we werken en organiseren beïnvloeden. Hier spelen koplopers die het aandurven om knelpunten in het systeem aan te pakken en innovatieve oplossingen te bedenken een belangrijke rol in.  

De provincie Zuid-Holland zoekt circulaire doorbraakprojecten die leiden tot een fundamentele vernieuwing van het huidige systeem, met ketensamenwerking die bijdragen aan het oplossen van onze huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen. De kern van de innovatieaanpak van de provincie is om bedrijven te verleiden om hun tijd en middelen in te zetten, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en de kennis te vertalen naar fundamentele vernieuwing. Doorbraakprojecten maken de circulaire toekomst concreet en tastbaar en laten zien dat een circulaire samenleving écht mogelijk is. 

Gedeputeerde Economie en Innovatie Meindert Stolk: “We zien dat het bouwen met biobased bouwmaterialen al mogelijk is, maar dat opschaling lastig is. We hopen dat met deze subsidie knelpunten in het systeem opgelost worden en biobased bouwen versneld kan worden”.  

Biobased bouwmateriaal 

In de provincie Zuid-Holland is een grote bouwopgave. De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om tussen 2022 en 2030 250.000 woningen te bouwen. Daarvoor is veel materiaal nodig, met een hoge milieu-impact. Zowel in de woningbouw als de utiliteitsbouw. Om de bouwopgave te realiseren en tegelijkertijd de doelstellingen op klimaat en circulaire economie te halen, zullen we op een andere manier moeten gaan bouwen. Eén van de manieren om te bouwen met een lage milieu-impact is door biobased bouwmaterialen te gebruiken. Daarnaast biedt dit kansen voor de tuin- en landbouwsector omdat er gebruik gemaakt wordt van lokaal hernieuwbaar materiaal. 

Anne Koning, gedeputeerde Wonen: “We willen in Zuid-Holland veel, snel, maar vooral toekomstbestendig bouwen. Gebruik maken van biobased bouwmaterialen is daarbij van groot belang. Daarom nodigen we pioniers op het gebied van biobased bouwen uit om oplossingen te vinden voor bestaande obstakels, om uiteindelijk van biobased bouwen de norm te maken”.  

Doorbraakprojecten biobased bouwen gezocht 

In aanmerking voor subsidie komen projecten die bijdragen aan: 

  • Het oplossen van knelpunten om te komen tot coöperatieve, gecombineerde opslag-, droog- of productiefaciliteiten en bijbehorende logistiek voor verwerking van biotische vezels naar producten ten behoeve van de bouw;  
  • Het oplossen van knelpunten om te komen tot toepassing van biobased alternatieven in plaats van fossiele producten die gebruikt worden in de renovatie- en isolatieopgave;  
  • De doelstellingen zoals gesteld in de transitieagenda Biobased Bouwen Zuid-Holland. 

Informatie over de voorwaarden, het openstellingsbesluit en de subsidieregeling vind je hier.  

Bijeenkomsten 

Om de kans op succes te verhogen, zal een doorbraakproject van het begin tot het einde worden ondersteund. Dit gebeurt via het vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen Zuid-Holland, dat door de provincie is opgezet en wordt ondersteund. Meer informatie? Mail naar Gert-Willem van Mourik via gw.van.mourik@pzh.nl

Delen:

Externe links

Gerelateerde activiteiten

alexander-grey-tn57JI3CewI-unsplash

Interview: de circulaire ambities, plannen en doelstellingen van Zuid-Hollandse gemeenten anno 2022

Jan Jaap

In gesprek met innovators uit de regio: Jan-Jaap van Os van Exasun

Bagger

Van bagger naar hoogwaardige grondstoffen

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.