Subsidieregeling circulair Zuid-Holland

De Subsidieregeling circulair Zuid-Holland omvat drie onderdelen: doorbraakprojecten, pilots en coalitievorming in netwerken. De eerste openstelling voor doorbraakprojecten zal in het najaar plaatsvinden.
Subsidie

De provincie Zuid-Holland bruist van innovatief ondernemerschap en denkkracht die is nodig voor de transitie naar een circulaire samenleving in 2050. In onze aanpak staan vernieuwersnetwerken en doorbraakprojecten centraal. Bij doorbraakprojecten van ondernemende koplopers gaat het om fundamentele vernieuwing van het huidige systeem met ketensamenwerking die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

In de praktijk van de afgelopen jaren bleek dat het lastig is om doorbraakprojecten van de grond te krijgen; er is een gat in de innovatiecurve. Daarom is er nu de beleidsnota ‘Innovaties in circulaire transities’ en de Subsidieregeling circulair Zuid-Holland. Kern van de innovatieaanpak is om bedrijven te verleiden, samenwerking te stimuleren, hiervan te leren en vertalen naar fundamentele vernieuwing. Zo worden de circulaire innovaties verder gebracht. De Subsidieregeling circulair Zuid-Holland omvat drie onderdelen voor subsidiëring: doorbraakprojecten, pilots en coalitievorming in netwerken. De eerste openstelling voor doorbraakprojecten zal in het najaar van 2022 plaatsvinden.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Hollands wol

In gesprek met het Hollands Wol Collectief 2021

Sara

Koplopers in transitie: veranderen in een land van overvloed

robin-quax

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Robin Quax van TKI Energy

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies