Urban Mining Zuid-Holland

In deze opdracht wordt een Urban Mining model gemaakt voor de provincie Zuid-Holland.
Rotterdam, 13-12-2022, sloop van bestaande woningen in Afrikaanderbuurt, Rotterdam Zuid, blokken huizen worden met de grons gelijk gemaakt. Er worden daarna nieuwe woningen gebouwd.

In deze opdracht wordt een Urban Mining model gemaakt voor de provincie Zuid-Holland. ‘Urban Mining’ haalt grondstoffen, die nodig zijn voor het produceren van onze producten, niet uit de grond of de natuur maar uit de ‘stad’ (Urban). Dit model heeft als doel om hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen in de provincie Zuid-Holland mogelijk te maken, bijvoorbeeld door direct te matchen tussen sloop- en bouwprojecten of via het gebruik van circulaire bouwhubs.

Het Urban Mining model geeft inzicht in de volumes van materialen, wanneer en waar deze vrijkomen en hoe een match gemaakt kan worden met herbestemming in de regio. Daarbij wordt gekeken naar een focus op kansrijke stromen en product-marktcombinaties.

Het plan van aanpak is als volgt:

 1. Datacollectie pilot: een eerste datacollectie bij verschillende gemeenten en woningcorporaties.
 2. Datacollectie opschalen: aanvullende datacollectie bij gemeenten en woningcorporaties, op basis van de leerervaringen van de pilot.
 3. Urban Mining scan:
  a. Het modelleren van producten en materiaalstromen.
  b. Identificatie kansrijke stromen voor Urban Mining, o.b.v.i. Milieu-impacts (MKI en CO2);
  ii. Waardebepaling vrijkomende stromen (o.b.v. bouwkosten);
  iii. Vrijkomend volume;
  iv. Regionale ketens.

  c. Voorstellen kansrijke product-marktcombinaties.
  d. Kwantitatief toekomstbeeld schetsen van de reductie potentie in milieu-impact en materiaalgebruik.

 4. Kansen en behoeften in ketens:
  a. In kaart brengen huidige keten per product-marktcombinatie.
  b. Interviews voor vaststellen barrières, kansen en behoeften.
  c. Drie validatie- en activatiesessies met waardeketens, regio’s of andere doelgroepen.

De inzichten uit de Urban Mining scan kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld een circulaire bouwhub in Zuid-Holland of het vormen van een Zuid-Hollands Urban Mining netwerk. Resultaten worden via deze pagina gedeeld.

Wil je meer weten over deze opdracht? Neem dan contact op met Gert-Willem van Mourik (gw.van.mourik@pzh.nl).

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

rotterzwam_CEO_Mark Slegers_01

Met koffiedik kijken naar een circulaire toekomst

Eefke en Anouk

Zuid-Holland wil energietransitie circulair maken

robin-quax

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Robin Quax van TKI Energy

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.