Verkenning problematiek van bandenslijpsel (slijtage banden)

Een verkenning naar de problematiek van autobanden slijtage.
mitchell-luo-czTfiHjjviE-unsplash

Bandenslijpsel wordt gezien als een vorm van microplastics: synthetische deeltjes (rubber) kleiner dan 5mm. Opvallend is dat ondanks dat bandenslijpsel de tweede grootste bron is van microplastics emissie in stroomgebied Nederland, het ook nog een relatief onbekend onderwerp is.

De provincie Zuid-Holland voerde daarom een verkenning uit naar bandenslijpsel, om inzicht te krijgen in de problematiek van bandenslijpsel en de verspreiding ervan richting milieu, (preventieve) maatregelen en de mogelijke rol die we als provincie hierin kunnen spelen.

Bandenslijpsel ofwel TRWP (Tyre and Road Wear Particles) is een verzamelnaam voor kleine deeltjes band én asfalt die ontstaan door wrijving van een band op de weg. Hierdoor is het chemisch een complex deeltje. Het is vrij zwaar en groot in vergelijking tot andere microplastics. Factoren die van invloed zijn op het ontstaan van slijtage van banden zijn; rijgedrag (de grootste oorzaak), asfalt en inrichting van de wegen, voertuigontwerp en type voertuig en bandontwerp.

Voorkomen of verminderen?

Het voorkomen van bandenslijtage is met de huidige manier van transport (voertuigen met banden) bijna onmogelijk. Maatregelen zullen dus met name moeten focussen op het verminderen van slijtage en het voorkomen/ beheersen van de uitlek ervan richting het milieu. Vooral een combinatie van maatregelen zal daarbij het verschil gaan maken. Denk aan aanpassing van (rij)gedrag, bandenspanning, weginrichting en het afvangen van bandenslijpsel.

De provincie onderzoekt momenteel hoe zij kan bijdragen aan het verminderen van de uitlek van bandenslijtage naar het milieu. Daarbij zien we drie handelingsrichtingen:

  1. Via beleid en aanbesteding binnen onze eigen organisatie, bijvoorbeeld door in aanbestedingen eisen te stellen die bandenslijtage verminderen.
  2. Het agenderen van bandenslijpsel als milieuprobleem bij overheden en partijen die een belangrijke rol kunnen spelen in het terugdringen van bandenslijtage/slijpsel.
  3. Partijen aanzetten tot actie om te komen tot initiatieven die zich richten op het verminderen van slijtage en/of uitlek van bandenslijpsel naar het milieu.

Voor meer informatie, zie hier de Verkenning Bandenslijpsel door provincie Zuid-Holland.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Leonie van der Steen

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Leonie van der Steen van Squarwise

robin-quax

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Robin Quax van TKI Energy

002_MPF5909-©Maaike-Petri-Fotografie

Rondetafel regioversnellers 2021: ondernemers, ga aan de slag!

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies