Verkenning rol provincie in stimuleren circulaire kunststoffen in de bouw

De verkenning richt zich op populaire kunststofbouwmaterialen en op materialen die een uitdaging vormen om circulair toegepast te worden.
5351

Grote opgave

De bouwopgaven waar we voor staan zijn groot. Voor 2030 zijn er in de provincie ruim 250.000 nieuwe woningen nodig – het liefst met zo veel mogelijk circulaire materialen. De beslissingen die we nu maken hebben, door de lange levensduur van bouwmaterialen, effect over de lange termijn. Wat ons betreft kan de transitie naar toekomstbestendige kunststoffen alleen slagen wanneer overheden, bedrijven en kennisinstellingen nauw met elkaar samenwerken en wanneer ieder diens verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast willen we verkennen wat de provincie Zuid-Holland kan doen om het gebruik van circulaire kunststoffen in de bouw toe te passen en het liefst zo snel mogelijk.

Verkenning

De bouw is, na de verpakkingsindustrie, de grootste verbruiker van kunststoffen. Door de grote vraag naar woningen zal het gebruik van kunststoffen in de bouw alleen maar toenemen. In het whitepaper From #plasticfree to futureproof plastics van TNO en Fraunhofer UMSICHT uit 2023 wordt dit beeld duidelijk geschetst. Hoe zorgen we er nu voor, met het oog op een circulaire samenleving, dat deze nieuwe kunststoffenstroom circulair is? Of op zijn minst gerecycled kan worden. En welke materialen kunnen worden vervangen of zelfs helemaal weggelaten? Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsmaterialen. Dit najaar voert bureau REBEL Group voor de provincie Zuid-Holland een verkenning uit naar circulaire kunststoffen in de bouw. Er wordt onderzocht hoe de provincie haar rol kan pakken in het aanjagen van de circulaire woningbouwopgave. Aan de hand van de belangrijkste kunststofstromen gaan we aan de slag met circulaire kansen en komen we tot de keuze wat de rol van de provincie nu precies wordt.

Focus onderzoek

De verkenning richt zich op populaire kunststofbouwmaterialen en op materialen die een uitdaging vormen om circulair toegepast te worden, zoals:

  • Dit wordt gebruikt in buizen, leidingen, kozijnen (grote volumes en veel potentie voor recycling).
  • EPS (en XPS). Dit wordt gebruikt in vloeren en als isolatiemateriaal (grote volumes en redelijk goed recyclebaar).
  • PUR (en PIR). Dit wordt gebruikt als isolatiemateriaal en als coating/hechtmiddel (toenemende volumes, uitdaging om circulair toe te passen).

Aan de hand van bovenstaande materialen wordt in de verkenning onderzocht met welke ketens de provincie aan de slag zal gaan.

Voor het einde van dit jaar levert REBEL Group een aantal factsheets op met het advies over de rol van de provincie in de circulaire woningbouwopgave. Voor meer informatie kun je terecht bij Gerben Hofmeijer via gerben.hofmeijer@Rebelgroup.com

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

9571

In het zonnetje: Victor Franke van Ekotex

002_MPF5909-©Maaike-Petri-Fotografie

Rondetafel regioversnellers 2021: ondernemers, ga aan de slag!

Jan v Ginkel

Koplopers in transitie: het gaat om de beweging

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies