Verkenning vezelverwerkingshubs

Verkenning naar vezelverwerkershubs met ‘verwerkers’ en ‘makers’.
afif-ramdhasuma-EM5rSFcLUdA-unsplash

In de provincie Zuid-Holland zijn er veel verschillende natuurlijke reststromen die veelal laagwaardig worden verwerkt. Tegelijkertijd zijn er makers die van deze natuurlijke reststromen hoogwaardige producten kunnen maken. In deze verkenning is het gesprek met zowel de verwerkers als de makers gevoerd om te kijken in hoeverre zij elkaar kunnen versterken om meer natuurlijke reststromen op een duurzame, hoogwaardige, meervoudige en nabije manier te verwerken tot input voor een circulaire economie.

Onder verwerkingshubs (ook wel ‘verwerkers’ genoemd) verstaan we locaties waar natuurlijke reststromen worden bewerkt. Onder ‘makers’ verstaan we bedrijven (start-ups/scale-ups) die hoogwaardige producten maken van bepaalde natuurlijke reststromen. De scope omvat primair verwerkers in de provincie Zuid-Holland, maar daar zijn ook een aantal verwerkers van buiten de provincie aan toegevoegd. Dit omdat sommige natuurlijke reststromen buiten de provincie worden verwerkt of omdat het gaat om innovatieve initiatieven waar van geleerd kan worden (bv. NewFoss in Uden of de Clique in Utrecht).

Verkenningsvraag:

In hoeverre, en onder welke condities, kunnen verwerkers en makers van natuurlijke reststromen elkaar versterken om meer bio-reststromen op een duurzame, hoogwaardige, meervoudige en nabije manier te verwerken tot input voor een circulaire economie?

Deelvragen

  1. Welk aanbod hebben verwerkers momenteel richting makers om verwerkingstappen uit te voeren van bio grondstoffen- en reststromen?
  2. Onder welke condities willen verwerkers meer bio grondstoffen- en bio reststromen op een duurzame, hoogwaardige, meervoudige en nabije manier verwerken tot input voor een circulaire keten?
  3. Welke behoeftes (condities en eisen) stellen makers aan verwerkers om biobased productie op te schalen?
  4. Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland in de behoefte van makers (vraag 3) en de condities van verwerkers (vraag 2)?

Documenten

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Janno Heijnen

Gemeente Dordrecht over circulair inkopen

Utrecht, 25-07-2023, Marianne Volleberg (rechts)en Gina Neggers (links) van grondstoffenbos met hun product Heilige Grond compost bij Dille en Kamille Utrecht. Zij hebben een product ontwikkeld, compost dat gemakt wordt van kerstbomen.

In het zonnetje: Gina en Marianne van het Grondstoffenbos

Sara

Koplopers in transitie: veranderen in een land van overvloed

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.