Verkenning voedselverspilling

Er is een verkenning uitgevoerd naar voedselverspilling in Zuid-Holland.
download_scaled_1200x1200_1374
Datum: Nov 2020 - n.n.b

De provincie draagt graag bij aan de doelstelling om in 2030 voedselverspilling te halveren. Daarom is er een verkenning uitgevoerd naar voedselverspilling in Zuid-Holland. Deze richtte zich vooral op wat producenten, verwerkers, transporteurs en leveranciers kunnen doen om voedselverspilling te verminderen. Er zijn nog genoeg kansen maar het vraagt een gezamenlijke inzet van veel partijen om echt het verschil te maken. De provincie kan hier ook een rol in spelen door de aandacht op de kansen te vestigen en samenwerking in de voedselketen te versterken. In samenwerking met de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is een kwartiermaker aangesteld die ketenpartijen bij elkaar brengt om voedselverspilling gezamenlijk op te pakken. Deze kwartiermakersfase heeft onder meer geresulteerd in de MKB Deal Reststromenhub Dutch Freshport.

 

 

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Rondetafelgesprek wethouders

Rondetafel gemeenten 2021: circulariteit & eilandmentaliteit

Dura Vermeer

Dura Blocks winnaar Challenge Toekomstbestendige Woningbouw 2022

carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash

In gesprek over monitoring met Aldert Hanemaaijer

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies