Verslag Fair Solar Netwerkbijeenkomst 10 juni 2022

Op 10 juni kwam het Fair Solar Netwerk samen. Lees hieronder het verslag.
PZH_FailSolarNetwerk_10062022_BKFF-0052 kopie

Op een toepasselijk zon overschoten vrijdagmiddag, 10 juni, kwam het Fair Solar Netwerk bijeen om de vooruitgang rondom de strategische agenda te bespreken. Daarnaast werd het netwerk bijgepraat door de voorzitter van Michiel Mensink over het de Nationale Buyer Group Duurzame Zonnepanelen, één van de 13 doorbraakprojecten binnen het Fair Solar Netwerk.

Naar schatting zullen in 2040 meer dan 500 miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken liggen. Deze panelen bevatten waardevolle grondstoffen die, binnen de huidige verwerkingsmethoden, nauwelijks terug te winnen zijn. In het Fair Solar Netwerk werken we samen met innovatieve ondernemers, overheden, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties om productie, (her)gebruik en hoogwaardige recycling van ‘eerlijke’ zonnepanelen te bevorderen.

Vijf strategische pijlers om op te bouwen

Ruud Schuurs, procesbegeleider voor het ontwikkelen van de strategische agenda, presenteerde de inzichten van de werkgroep. Hieruit kwamen vijf strategische pijlers naar voren waarop het Fair Solar Netwerk op zal gaan bouwen. Elke pijler heeft een eigen aanpak nodig, zonder dat de onderlinge afhankelijkheden uit het oog verloren worden:

  • Inkoop van grondstoffen en productie van eerlijke panelen
  • Inkoop en afzet van eerlijke panelen, direct van producent naar gebruiker
  • Beheer en levensduurverlenging van panelen die reeds in gebruik zijn
  • Upgrade en hergebruik van ‘tweedehands’ panelen
  • Ontmanteling en recycling van panelen voor terugwinning van grondstoffen

De werkgroep heeft per pijler de kansen, bedreigingen en actiepunten geformuleerd. Daartoe is het nu van groot van belang dat er mensen en partijen binnen (of buiten) het netwerk een stap naar voren doen om deze punten te organiseren en uit te voeren.

Doorbraakproject: creëer vraag en aanbod voor eerlijke zonne-energie

De Nationale Buyer Group voor Duurzame Zonnepanelen (NBGDZ) is een van de doorbraakprojecten die is voorgekomen uit de transitieagenda van het Fair Solar Netwerk. De NBGDZ richt zich op grote (semi) publieke organisaties met duurzame ambities voor zonne-energie. Door aan de vraagzijde van de markt een grote gemeenschappelijke groep van kopers van circulaire zonnepanelen te verzamelen – en aan de aanbodzijde de productie van duurzame zonnepanelen te stimuleren d.m.v. subsidies, kortingen en beloningen, kunnen kansen worden gecreëerd voor lokale, circulaire producenten van zonnepanelen. Vooralsnog zijn circulaire zonnepanelen financieel onaantrekkelijk, voor zowel consumenten als producten. Daartegenin wordt het argument gebracht dat in ethische kwesties niet alleen uit financiële overwegingen moet worden geredeneerd, maar dat ook aspecten als; milieu impact, grondstoffen schaarste en arbeidsomstandigheden van belang zijn. Het is zaak om deze bewustwording te creëren.

Heb je goede ideeën over eerlijke zonne-energie, of ben je nieuwsgierig naar meer informatie over het Fair Solar Netwerk, neem dan contact op met circulair@pzh.nl.

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Dura Vermeer

Dura Blocks winnaar Challenge Toekomstbestendige Woningbouw 2022

Utrecht, 25-07-2023, Marianne Volleberg (rechts)en Gina Neggers (links) van grondstoffenbos met hun product Heilige Grond compost bij Dille en Kamille Utrecht. Zij hebben een product ontwikkeld, compost dat gemakt wordt van kerstbomen.

In het zonnetje: Gina en Marianne van het Grondstoffenbos

Pepik Henneman

Koplopers in transitie: waardevolle perspectieven

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.