Wilgen Hackathon: vergeten oerhollandse klassieker vol potentie

De provincie Zuid-Holland ziet de wilg als grote waarde voor het landschap en ziet ook kansen als bio-circulaire grondstof. Lees verder.
Wilgen

De provincie Zuid-Holland ziet de wilg als grote waarde voor het landschap en ziet ook kansen als bio-circulaire grondstof. De wilg ondersteunt maar liefst 450 verschillende insectensoorten, helpt mee aan het verbeteren van de waterkwaliteit en houdt, mede dankzij haar snelle groei, veel CO2 vast. Daarnaast is het hout van de wilg veelzijdig toe te passen: van manden tot dijkversterking en van oeverbeschoeiing tot bodemverbeteraar.

BlueCity en vijf bestuurlijke partners* organiseerden een hackathon om de mogelijkheden van het hoogwaardig gebruik van wilgentenen en de aanvullende aanplant van wilgen te verkennen voor Zuid-Holland. Tijdens de hackathon zijn vanuit ondernemers verschillende oplossingsrichtingen tot stand gekomen. De partners zijn uitgedaagd om te onderzoeken hoe zij deze oplossingen kunnen toepassen in hun beleid. De ontwikkelde oplossingsrichtingen richten zich onder andere op de wilg als turfvervanger in potgrond, het toepassen van wilgentenen in de waterbouw, wijkwadi’s met wilgen als waterbuffer in de stad en polderlabs waarbij wordt verkend hoe wilgen passen in een gezond agrarisch systeem. Stuk voor stuk mooie oplossingen die bijdragen aan de maatschappelijke opgaves waar de provincie voor staat.

*Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland

Uit de hackathon is gebleken dat de wilg veel potentie heeft in Zuid-Holland. Om de wilg effectief te kunnen benutten voor biodiversiteitsdoeleinden en hoogwaardige toepassingen, wil de provincie de wilg terug in bedrijf brengen. Zo maken we in ons bos- en bomenbeleid ruimte voor de aanleg van nieuwe bossen. Bij natte gronden kan de wilg ook een rol spelen in de aanleg van nieuwe wilgengrienden (percelen waarop wilgen zijn geplant die kort boven de grond worden afgezet). Daarnaast is de wilg ook een belangrijke boomsoort in andere bostypen. Bij de invulling van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) kiezen we als provincie voor de wilg als invulling van bijvoorbeeld bufferstroken en de invulling van groen-blauwe dooradering, mits dit ecologisch –met het oog op weidevogels– past binnen het landschap.

We communiceren proactief op subsidiemogelijkheden voor de aanleg van biodiverse wilgenteelt binnen het nieuwe GLB, denken mee over experimenteerruimte rondom ecologie, opbrengst en beheerkosten én proberen bestaande initiatieven rondom wilgen (zoals de wijkwadi) in te passen in onze projecten. Als provincie kunnen we daarnaast een rol spelen in het aanjagen en ondersteunen van de hoogwaardige verwerking van de wilgentenen. Toepassing van wilgentenen in onze (vaar)wegen is door veiligheidseisen beperkt, maar bij geschiktheid onderzoeken we hoe eisen te formuleren zodat we ze wel kunnen toepassen, bijvoorbeeld voor gebruik in watergangen.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en innovatie: “De hackathon laat zien dat de wilg met zijn dubbelrol uitstekend past in de natte polders van het Zuid-Hollands landschap. De wilg draagt bij aan de biodiversiteit en het verbeteren van de waterkwaliteit én past potentieel ook in een nieuw agrarisch verdienmodel als vezelgewas. Als provincie willen we daarom graag bijdragen aan het vergroten van de waarde van de wilg.”

Delen:

Documenten

Externe links

Gerelateerde activiteiten

Wouter-van-Neerbos

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Wouter van Neerbos van OBBOTEC

Nederland, Den Haag, 22 mei 2017
Skyline Rotterdam
foto: Gerhard van RoonNederland, Den Haag, 22 mei 2017
Skyline Rotterdam gezien naar het oosten vanaf Berkel.
foto: Gerhard van Roon

Bouwen in Rotterdam met een CO₂-budget

carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash

In gesprek over monitoring met Aldert Hanemaaijer

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.