Woningbouw binnen planetaire grenzen

De provincie Zuid-Holland staat voor een opgave van ruim 250.000 woningen. Wat is nodig om dit tot een goed eind te brengen? Lees verder:
Woningbouw binnen planetaire grenzen

De vraag naar woningen is groot. Landelijk wil het kabinet 900.000 nieuwe woningen bouwen voor 2030. De provincie Zuid-Holland staat voor een opgave van ruim 250.000 woningen. Daarnaast moeten we rekening houden met flinke duurzaamheidsopgaven. Deze schuren behoorlijk met de woningbouwdoelstellingen. Wat is nodig om al deze opgaven, tegelijkertijd, tot een goed eind te brengen? Dat hebben we laten verkennen in het rapport Woningbouw binnen planetaire grenzen – materiaalvraag, CO₂-uitstoot en milieu-impact van de Nederlandse woningbouw.

Stevige circulaire ambities

De Rijksoverheid heeft hoge circulaire ambities voor 2030. Het kabinet wil veel nieuwe woningen. Tegelijkertijd moet het gebruik van beton en andere steenachtige materialen in de bouw met 50% omlaag. Dit geldt ook voor de stikstofuitstoot. De CO₂-uitstoot moet zelfs met 60% zijn verlaagd in 2030. De vraag is in hoeverre de bouweconomie zich bewust is van deze ambities, en welke aanpassingen er nodig zijn om deze ambities te verzilveren.

Business-as-usual zorgt voor overschrijding CO₂-budget in 2027

De verkenning van Copper8, Metabolic, NIBE en Alba Concepts* toont de materiaalvraag, CO₂-uitstoot en milieu-impact van de Nederlandse woningbouwopgave. De impact van de woningopgave op het klimaat is vastgesteld in een business-as-usual scenario. Wanneer we blijven doorbouwen zoals we dat voorheen deden, overschrijdt de bouwsector in 2027 haar CO₂-budget voor een maximale opwarming van de aarde van 1,5 °C. Wanneer we een opwarming van 1,7 °C zouden accepteren is het budget voor de bouw in 2032 bereikt. Is hier nog iets aan te doen? Jazeker, in de verkenning worden zes circulaire strategieën geschetst om de milieu-impact te verlagen.

Figuur 1

Van zes strategieën tot een veranderscenario

Er zijn zes uiteenlopende strategieën om het materiaalverbruik, de CO₂-uitstoot en de milieu-impact van de woningbouwopgave te verminderen. Deze verschillende strategieën (zie figuur 1) zijn nodig, aangezien alleen optoppen of biobased bouwen niet genoeg is. De strategieën samenbrengen tot een ‘veranderscenario’ leidt tot een daling van 38% in primair materiaal verbruik, 33% CO₂-reductie en verlaagt de milieu-impact van de bouw met 29% procent ten opzichte van business-as-usual. Onvoldoende om de ambities van het kabinet te halen. Er is echter een verdere winst haalbaar wanneer de bouwsector zich als geheel richt op het beter benutten van de bestaande woonvoorraad en meer gebruik zal maken van het transformeren van de bestaande omgeving. Daarbij is vanuit de overheid meer daadkracht nodig om ambities om te buigen in randvoorwaarden. Het rapport bevat aanbevelingen die de provincie de komende tijd gaat analyseren, om te kijken wat dit betekent voor het huidige beleid.

Meer informatie of aansluiten bij het Netwerk Biobased Bouwen? Bekijk de website.

*In opdracht van de provincie Zuid-Holland en Friesland, de gemeenten Amersfoort, Amsterdam en Leiden en TKI Bouw & Techniek voerden Copper8, Metabolic, NIBE en Alba Concepts de verkenning uit. Voor de provincie Zuid-Holland is er een verdieping gepubliceerd die speciaal gericht is op Zuid-Holland. Beide rapporten kun je hieronder inzien.

Delen:

Gerelateerde activiteiten

Portret Madelon Knop 013 - 20240115 - Sietsema Productions

Kennisplatform Groene Hart Werkt! pompt circulariteit door de aderen

Jaap Buis

Gesloten plasticfolie keten voor de bloemenbranche

Dura Vermeer

Dura Blocks winnaar Challenge Toekomstbestendige Woningbouw 2022

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.