Zuid-Holland Circulair in 2050 – Een verkennende studie naar de sociale gevolgen

De provincie Zuid-Holland heeft Ecorys onderzoek laten doen naar de (mogelijke) sociale effecten van de transitie naar een circulaire samenleving
1061
Datum: 2019

De transitie naar een circulaire samenleving biedt kansen voor burgers, bedrijven en overheden. Dit betekent alleen niet automatisch dat alle burgers en bedrijven hier ook daadwerkelijk van zullen profiteren. De provincie Zuid-Holland heeft Ecorys onderzoek laten doen naar de (mogelijke) sociale effecten van de transitie naar een circulaire samenleving. Uit literatuuronderzoek en een analyse van debatten tussen experts wordt voorzichtig geconcludeerd dat de transitie naar een circulaire economie een positieve invloed kan uitoefenen op de gehele werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. Een mogelijke bedreiging is dat de baten uit de transitie niet gelijk verdeeld kunnen worden tussen de sectoren. Daarnaast kan een verdringingseffect ontstaan wanneer het aanbod van arbeid op lange termijn gelijk blijft. Dit wil zeggen dat het creëren van nieuwe circulaire banen personeelstekort kan opleveren bij bedrijven met niet-circulaire productieprocessen. De verkennende studie van Ecorys wijst geen specifieke groepen aan die positief of negatief beïnvloed worden door de transitie. Hiervoor is additioneel onderzoek nodig.

Delen:

Externe links

Gerelateerde activiteiten

002_MPF5909-©Maaike-Petri-Fotografie

Rondetafel regioversnellers 2021: ondernemers, ga aan de slag!

Leonie van der Steen

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Leonie van der Steen van Squarwise

robin-quax

In gesprek met innovators uit de regio 2022: Robin Quax van TKI Energy

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies