Betaalbare, gezonde en duurzame woningen

VORM

Ritzo Holtman – VORM

In Zuid-Holland werken we toe naar een volledig circulaire samenleving. Een samenleving waar we bestaande grondstoffen en materialen hergebruiken voor nieuwe producten. Een samenleving zonder afval. Maak kennis met ondernemingen die de provincie steunt en die met hun ideeën en innovaties deze samenleving mogelijk maken.

Wat is VORM?

“VORM is een bouwende projectontwikkelaar, die al ruim 104 jaar bestaat. Wij richten ons op de gehele breedte van de vastgoedsector: gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling en bouw, transformatie, verduurzaming, renovatie en vastgoedonderhoud. VORM is een sociaal betrokken onderneming met als missie voor iedereen een leefbare buurt en betaalbare woning te realiseren. Het familiebedrijf investeert in maatschappelijke en sectorbrede initiatieven die de innovatie, verduurzaming en digitale versnelling stimuleren. BOER&BOUW is een van de initiatieven van VORM, waarin we gewassen telen als grondstof voor bouwmaterialen. We zijn hier twee jaar geleden mee begonnen. In Mijnsheerenland telen we op 12 hectare eigen grond vier soorten gewassen: sorghum, zonnekroon, miscanthus en een inheemse kruidenmengsel. Hier ontwikkelen we producten van en passen deze biobased materialen toe in onze bouwprojecten.”

Wat is jullie ambitie?

“Onze ambitie is om aanjager te zijn van de materialentransitie. De milieu impact van de traditionele materialen die we gebruiken is namelijk veel te groot. Het gebruik van biobased materialen is de oplossing om deze impact te verlagen. De maatschappelijke missie van VORM is om voor iedereen een betaalbare en duurzame woning in een leefbare buurt te realiseren. Met het project BOER&BOUW zetten we de eerste stappen naar een circulaire economie.”

Waar draagt BOER&BOUW aan bij?

“BOER&BOUW draagt niet alleen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van VORM, maar aan die van heel Nederland. In 2030 moeten we met zijn allen onze CO₂-uitstoot met 55% verlagen. De bouwsector kan door samen te werken met de landbouw hier een grote rol in spelen. Met dit project verlagen we de uitstoot van de woningen die wij bouwen. Maar we dragen ook bij aan welzijn van bewoners door het gebruik van natuurlijke materialen. Daarnaast geven we boeren een nieuw toekomstperspectief. Het zorgt daarbij ook voor stikstofverlaging in de bouw en landbouw en het draagt bij aan een verbeterde bodemkwaliteit en biodiversiteit.”

Welke kansen biedt het?

“Wanneer we op grote schaal gewassen kunnen telen voor de bouwindustrie, biedt dit de mogelijkheid voor boeren, verwerkers en productontwikkelaars om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Dit stimuleert de circulaire economie. Daarnaast bouwen we op deze manier woningen met een lagere impact op het milieu en zorgen we dus voor een lagere CO₂-uitstoot in de bouw en landbouw.”

Welke uitdagingen zien jullie?

“De twee grote uitdagingen zijn schaalvergroting en het vinden van de juiste business case. Het is op dit moment duurder om biobased materialen toe te passen dan traditionele materialen. Daarnaast moeten we de productie van biobased materialen opkrikken. Opschaling van aantal hectare grond dat wordt geteeld met vezelgewassen; het aantal verschillende biobased producten en de productie van al deze materialen. Vraag en aanbod zullen op elkaar moeten aansluiten. Dat is door de hogere prijs van biobased materialen nog niet het geval. Er is in de bouwindustrie een verandering van mindset nodig, zodat biobased materialen op waarde worden geschat.”

Wat is nodig om die uitdagingen op te lossen?

“Samenwerken. Wij werken nu sector overstijgend samen met boeren om deze materialentransitie aan te jagen. Als alle partijen samenwerken kunnen we samen deze transitie laten slagen. We hebben iedereen nodig. Van boeren tot opdrachtgevers, van financiers tot de overheid. Alleen samen kunnen we impact maken.”

Wat is de volgende stap?

“Het is een transitie van de lange adem. Er gaan meerdere jaren overheen na het planten van het eerste zaadje tot een daadwerkelijk eindproduct. Maar de transitie vindt plaats op meerdere vlakken tegelijkertijd. Wij werken samen om te verbreden in de teelt, om meer biobased producten te ontwikkelen en om deze op termijn beter toe te passen in onze woningen.”

Meer informatie over VORM? Bekijk hun website hier.

Gerelateerd

DZB

Circulaire hout hub in Leiden

Jan v Ginkel

Koplopers in transitie: het gaat om de beweging

carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash

In gesprek over monitoring met Aldert Hanemaaijer

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.