Groene grondstoffen en voedsel

Alle plantaardige en dierlijke stromen kun je beschouwen als groene grondstoffen (biomassa), van landbouwgewassen tot hout en van rietmaaisel tot mest.

download_scaled_1200x1200_2354

Deze biomassa bevindt zich in het hart van de circulaire economie en moet een belangrijke bijdrage leveren aan de het verminderen van het gebruik van (fossiele) grondstoffen – we doelen op 50% reductie in 2030 en 100% in 2050. Naast dat biomassa de bron van onze voedselvoorziening is, levert het ook hernieuwbare grondstoffen op voor medicijnen, materialen en transportbrandstoffen; hierdoor is het mogelijk om op termijn vervuilende grondstoffen te vervangen. De provincie Zuid-Holland bevindt zich in een unieke situatie, gezien het gehele voedsel en bio-grondstoffensysteem in de provincie samenkomt. Zo hebben we alles in huis om de uitdagingen die voor ons liggen om te zetten in nieuwe waardeketens ten gunste van natuurlijke-, maatschappelijke- en economische opbrengsten.

Zuid-Hollandse focus – Groene grondstoffen en voedsel

Binnen dit transitiethema leggen we de focus op de volgende drie aandachtgebieden: 

  • Circulaire productie en keten. Het versterken van de innovatieve ‘voorloperskracht’ en internationale concurrentiepositie, door middel van circulaire kennis- en verdienmodellen die inspelen op gesloten nutriëntenkringlopen en kortere ketens, zoals greenports en kringlooplandbouw.
  • Vergroten en differentiëren van het biomassa-aanbod. Het stimuleren en opschalen van het op ecologisch verantwoorde wijze van produceren en het vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa.
  • Verwaarden van reststromen inclusief voorkomen van verspilling. Het optimaal verwaarden van biomassastromen zoals rietmaaisel.

Gerelateerde activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.