Kringlooplandbouw

download_scaled_1200x1200_1145

De provincie zet in op het agenderen van het belang van bodem en bodemverbetering, doormiddel van kringlooplandbouw, ook wel circulaire landbouw. Hiermee doelen we op het benutten van eigen nutriënten voor een gezondere bodem. We slaan een brug tussen de netwerken van natuurlijke reststromen en de voedsel- en landbouw branche. Parallel daaraan richten we op een actievere samenwerkingen met terreinbeheerders om zo bij te dragen aan het uiteindelijke doel – een gezondere bodem. Dit doen we via het programma Vitale Landbouw.

Gerelateerde activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.