Kunststoffen

We gebruiken in Nederland 20 keer zoveel kunststoffen als vijftig jaar geleden. In de provincie Zuid-Holland komt jaarlijks zo’n 230 kiloton (230.000.000 kilo) afval vrij uit kunststof.

verpakkingen

Er ligt genoeg plastic om er een strook plasticfolie van 10 meter breed te maken, die een aantal keer om de aarde gewikkeld kan worden. Die 230 kiloton is afkomstig uit plastics uit de bouw, de auto-industrie en –het grootste deel– consumentenverpakkingen. Grofweg 80% van alle kunststoffen belandt na eenmalig gebruik in de verbrandingsoven. Daarmee gaan veel waardevolle grondstoffen verloren. Bovendien komen er schadelijke microplastics in het water en de bodem terecht.

Doelstelling circulair

Zuid-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Gezien deze doelstelling is het percentage hergebruikte of gerecyclede materialen nog erg laag. Daarbij wordt een groot deel van de gebruikte kunststoffen gemaakt van ruwe aardolie, terwijl we de transitie willen maken naar biobased materialen. Om de transitie naar een circulaire kunststoffenketen te volbrengen, is een stevige inspanning nodig. Wat betreft de EllenMcArthur Foundation moeten we, in volgorde, de volgende drie dingen doen om plastics onschadelijk te maken voor het milieu:

  1. Elimineren van alle onnodige en over-gebruikte plastics (reductie CO2, reductie grondstoffen vraag).
  2. Innoveren door de stroom te vereenvoudigen (recyclebaar maken, mono-stromen te creëren en overstap naar biobased maken) en door herbruikbare verpakkingen op brede schaal te introduceren.
  3. Circuleren en zorgen dat de plastics die nog bij het afval terecht komen voor de volle 100% gerecycled kunnen worden (recycling capaciteit opschroeven).


“Het drastisch verminderen van de hoeveelheid plastics kan door alle onnodige verpakkingen te elimineren, door maximaal te recyclen en door herbruikbare verpakkingen te introduceren. Het haalt de volumes fors naar beneden en is een eerste stap naar een circulair systeem”,
aldus de EllenMcArthur Foundation.


Zuid-Hollandse focus voor kunststoffen

Binnen het thema kunststoffen leggen we de focus op:

  • Het Rotterdamse haven- en industriecomplex. We dragen bij aan; het ontwikkelen van een visie op de rol van de haven in een circulaire economie, het toepassen van innovatieve recycling technieken voor kunststoffen en het stimuleren van het gescheiden houden van stromen van materialen (inzet op mono-stromen) zodat deze hoogwaardig gerecycled kunnen worden.
  • Ketengerichte innovatie en recycling. We zetten in op het stimuleren van gescheiden inzamelen en recyclen van kunststoffen, zoals piepschuim (EPS) in de bouw, Jerrycans en andere verpakkingen in de schoonmaakbranche (B2B) en close-loop recycling van kunststoffen uit de bloemenbranche.
  • Retoursystemen voor herbruikbare verpakkingen. Ontwikkeling van opschaalbare systemen voor herbruikbare verpakkingen voor de tuinbouw, de drank- en maaltijd-to-go markt, B2B schoonmaak en andere sectoren. Via vernieuwersnetwerken en netwerkbijeenkomsten onderzoeken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden hoe we tot implementatie, standaardisatie en opschaling kunnen komen.

Gerelateerde activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.