Industrie

download_scaled_1200x1200_87

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex (HIC) is op dit moment een belangrijke grondstoffenleverancier voor kunststofproducenten. De provincie verkent samen met o.a. het Havenbedrijf Rotterdam mogelijkheden om het HIC zijn strategische positie als grondstoffen-hub in een circulaire economie te laten behouden of zelfs te laten versterken. Daarvoor is het nodig om reststromen geconcentreerd en goed georganiseerd naar het HIC te laten terugvloeien. Verwerking van de plastic reststromen dient mechanisch en chemisch plaats te vinden. Wij willen projecten en bedrijven die niet-recycleerbare afvalstoffen kunnen omzetten tot waardevolle chemicaliën en grondstoffen (chemische recycling) steunen.  Dit doen we door het uitzetten van challenges (P>Act) en het matchen van projecten aan subsidieregelingen. Ook werken we samen met de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Innovation Quarter, TNO en een aantal bedrijven samen aan een regiopropositie voor het HIC. Zodat dit een aantrekkelijk gebied wordt voor circulaire bedrijvigheid.

Gerelateerde activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.