Microplastics

Microplastics

Download de bovenstaande Infographic Microplastics hier

Veel plastic, vooral in de vorm van verpakkingen, komt Zuid-Holland binnen en verlaat de provincie vaak weer als zwerfvuil via de lucht, het water of via grondtransporten. Op land is dit plastic meestal nog goed te herkennen en relatief makkelijk op te ruimen. Op zee vergaat het tot micro- en nanoplastics met grote gevolgen voor de ecosystemen waarin het terecht komt. De provincie wil een einde maken aan de plasticlekkage. De uitdaging is om er samen voor te zorgen dat het plasticafval onze regionale grenzen niet verlaat. Om plastic in het milieu bij de bron aan te pakken stimuleren we initiatieven die zich richten op hergebruik, zoals retoursystemen voor herbruikbare verpakkingen. In de – door de provincie opgezette – Zuid-Hollandse samenwerking Plastics in het milieu (ofwel zsPm) werken overheden aan het uitwisselen en vertalen van kennis naar inzichten in de aanpak van microplastics.

Meer informatie over de huidige stand van zaken?

  • Deze kennisnotitie geeft inzicht in de huidige stand van zaken rondom het weglekken van (micro)plastics naar de natuur in Zuid-Holland.
  • Deze verkenning geeft inzicht in de problematiek van bandenslijpsel en de verspreiding ervan richting milieu, (preventieve) maatregelen en de mogelijke rol die we als provincie hierin kunnen spelen.

Gerelateerde activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.