MKB in circulaire ketens

rich-smith-tsiq3aUG5Mk-unsplash

Verpakkingen, bouw- en teeltmaterialen, het midden-en kleinbedrijven (tuinbouwsector, schoonmaakbranche, bouw ed.) zijn grootverbruikers van plastic materialen. De uitdaging op de route naar circulair zit in het effectief sluiten van plasticketens en het optimaal scheiden van de verschillende plastic reststromen, zodat deze weer als grondstof kunnen dienen. De transitie kan gemaakt worden door de introductie van herbruikbare verpakkingen en het toepassen van biobased en bio-afbreekbare oplossingen. Door het ondersteunen van pilots, faciliteren van challenges en ondersteunen van branchegerichte netwerken (zoals Greenport West Holland) stimuleren we het MKB om mee te denken over circulaire oplossingen.

Tuinbouw

Dit jaar (2023) dragen we bij aan het programma circulaire teeltechnieken en verpakkingen van Greenport West-Holland (klik hier voor meer informatie)

Gerelateerde activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.