Maakindustrie

Maakbedrijven en hun toeleveranciers leveren een essentiële bijdrage aan de Zuid-Hollandse economie en aan onze internationale concurrentiepositie. De ruim 10.000 maakbedrijven in Zuid-Holland zorgen voor meer dan 100.000 banen in de provincie.

download_scaled_1200x1200_2346

Van kleine ambachtelijke bedrijven en innovatieve startups tot grote industrieën.  Ze maken gebruik van een omvangrijk en internationaal netwerk van toeleveranciers en ketenpartners en zijn grootgebruiker en verwerker van grondstoffen, materialen en halffabricaten. De Maakindustrie heeft in principe betrekking op alle bedrijven die grondstoffen en materialen verwerken tot producten. Dit loopt uiteen van bouwproducten, elektronica, scheepsbouw en chemische producten tot metaalproducten en farmaceutische producten.

In de praktijk ligt de focus van het Transitiethema Maakindustrie echter vooral op metalen, metaalproducten en elektronica e.a. high tech toepassingen. Door geopolitieke redenen komt de leveringszekerheid en prijsstabiliteit van geïmporteerde (kritieke) grondstoffen en materialen steeds meer onder druk te staan. Voor een toekomstbestendig Zuid-Holland, is het van belang dat de Zuid-Hollandse maakindustrie veerkrachtig is en kansen pakt om grondstoffen en materialen zuiniger en hoogwaardiger te (her)gebruiken. De vraag naar grondstoffen en toepassingen zal alleen maar toenemen. De beweging naar een circulaire maakindustrie vanuit de bijdrage aan klimaatdoelstellingen, het grondstoffenvraagstuk en een toekomstbestendige economie met een brede welvaart is daarom van groot belang.

Zuid-Hollandse focus – Maakindustrie

Binnen dit transitiethema leggen we de focus op de volgende drie aandachtgebieden:

  • Slimme/hightech maakindustrie. Slimme maakbedrijven begeleiden als aanjager van de circulaire economie.
  • Maritieme maakindustrie. Gelegenheid bieden aan maritieme maakbedrijven voor het werken aan sterke, circulair gedreven waardeketens en clusters.
  • Circulaire energietransitie. Het ontwikkelen en realiseren van een circulair fundament binnen een innovatief energie-ecosysteem voor circulaire energieproducten, installaties en dienstverlening.

Gerelateerde activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.