Windenergie & Circulair

download_scaled_1200x1200_88

Het opschalen van windenergie is een belangrijke bouwsteen in de energietransitie. Op 1 januari 2021 staan er op land en op zee 2.610 windmolens met een totaal vermogen van 6.719 megawatt (MW) en om onze energiedoelen te halen zullen dit er nog meer worden. Dat betekent dat er een enorme hoeveelheid kostbare materialen in ons land staat opgesteld. Naar schatting was er wereldwijd in 2020 maar liefst 2,5 miljoen ton aan composiet in omloop. Composiet is een belangrijke (samengestelde) grondstof voor windturbinebladen. Daarnaast zitten in de turbine zelf verschillende zeldzame metalen die nodig zijn om elektriciteit mee op te wekken. De waarde van deze materialen en onderdelen willen we zo goed mogelijk behouden of terugwinnen, daarom wordt ingezet op het circulair produceren, onderhouden en verwerken van windturbines.

De kennis en ervaring hoe dit op een geschikte circulaire wijze kan worden gedaan en toegepast in de praktijk bevindt zich nog in de verkennende fase. De provincie Zuid-Holland zet zich daarom enerzijds in voor de ontwikkeling van kennis en ervaring, en anderzijds voor het inzetten van beschikbare expertise in acties. Zo zijn we deelnemer in de Circular Wind Hub, waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen samenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen. Ook onderzoeken we samen met provincie Noord-Holland wat het circulair verwerken en onderhouden van windturbines op zee en land voor een ruimtelijke impact heeft: welke ruimte is nodig en waar kunnen deze processen het beste plaatsvinden?

Bekijk hier de laatste activiteiten rondom het thema circulaire windparken.

Gerelateerde activiteiten

Deze website maakt gebruik van cookies

Vind initiatieven of zoek in ons netwerk.