GS-lid brief van Gedeputeerde Bom over de voortgang van de strategie Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen