Verkenning problematiek van bandenslijpsel (slijtage banden)